(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-NN6VMBC');

Bodem

In Nederland is de bodem een schaars goed. Elke vierkante meter wordt gebruikt voor allerlei doeleinden. Bedrijfsactiviteiten kunnen in bepaalde gevallen de kwaliteit van de bodem aantasten. Daarom moet u maatregelen treffen om de bodem te beschermen. Ook bij (her)ontwikkeling ...

Preventieve bescherming, sanering en/of strategisch advies
In Nederland is de bodem een schaars goed. Elke vierkante meter wordt gebruikt voor allerlei doeleinden. Bedrijfsactiviteiten kunnen in bepaalde gevallen de kwaliteit van de bodem aantasten. Daarom moet u maatregelen treffen om de bodem te beschermen. Ook bij (her)ontwikkeling van uw bedrijfsterrein zijn soms maatregelen op het gebied van bodem noodzakelijk.

Milieuverplichtingen
Bij de start (en beëindiging) van uw bedrijfsactiviteit met een bodembedreigend karakter, zoals de opslag van gevaarlijke stoffen, is een bodemonderzoek verplicht. Daarbij dient u, op basis van de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB), eveneens bodembeschermende maatregelen te treffen. Dit geldt overigens ook voor bestaande situaties.

Is de bodem verontreinigd geraakt als gevolg van een calamiteit, lekkage of door morsingen, dan bent u verplicht saneringsmaatregelen te treffen.

Herontwikkeling
Voor nieuwbouwplannen is een bodemonderzoek ook vaak verplicht (aanvraag Omgevingsvergunning-bouw). Bevindt uw bedrijf zich op een locatie met een historische bodemverontreiniging (ontstaan vóór 1987), dan moet voor de realisatie van (nieuwbouw)plannen nagegaan worden of een bodemsanering noodzakelijk is en, zo ja, op welke wijze die uitgevoerd moet worden. Onze adviseurs denken strategisch mee over oplossingen.

(Ver)huur en (ver)koop
Bij (ver)koop of (ver)huur van een bedrijfsactiviteit of bedrijfsterrein is er geen wettelijke plicht voor het uitvoeren van een bodemonderzoek. In veel gevallen is het echter wel verstandig om te voorkomen dat u of de kopende/hurende partij opgezadeld wordt met een ‘lijk in de kast’.

Heeft de verkoper of verhuurder al een bodemonderzoek laten uitvoeren, dan kan een second opinion van strategische waarde zijn.

Bekijk ook

30-08-2022

Bodem is ‘hot’!

KWA gaat mee in de ontwikkelingen en ondersteunt bedrijven bij vragen over bodemrelateerde zaken.

Betrokken adviseurs
André Lokhorst
Bodem en ruimtelijke ordening

Tel.: 0334221323

E-mail: al@kwa.nl

Paul Ploumen
Bodemonderzoek en -sanering

Tel.: 0334221320

E-mail: ppl@kwa.nl

René Koppers
Bodem en milieu

Tel.: 0334221318

E-mail: kop@kwa.nl

Suzanne Por
Bodembescherming en bodemonderzoek

Tel.: 0334221324

E-mail: spo@kwa.nl

Vincent van Vught
Bodem en afvalwater

Tel.: 0334221368

E-mail: vv@kwa.nl

Gerelateerde dienst
Stikstofdepositie en natuurbescherming

KWA doet onderzoek naar stikstofdepositie binnen uw bedrijf. Dat onderzoek heeft u nodig bij bijvoorbeeld uitbreiding. D...