(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-NN6VMBC');

Bodem

Met allerlei bodemaspecten kunt u als eigenaar of gebruiker van een locatie op verschillende manieren te maken krijgen, zoals bij  onderzoek, bescherming of sanering.

Wat staat er in de Omgevingswet?

In de Omgevingswet, sinds 1 januari 2024 van kracht, zijn regels opgenomen bij welke milieubelastende activiteit een historisch, verkennend, nul- of eindsituatiebodemonderzoek verplicht is. Graven in de bodem geldt hierbij als een separate milieubelastende activiteit als het bodemvolume waarin gegraven wordt meer is dan 25 m3.

Verder is bij nieuwbouwplannen en herontwikkeling een bodemonderzoek vaak verplicht. Naast een wettelijke verplichting, kan het in andere gevallen raadzaam zijn om een bodemonderzoek uit te voeren, zoals bij onroerend zaak transacties, huur of verhuur.

Specifieke zorgplicht

In de Omgevingswet is een specifieke zorgplicht opgenomen, op basis waarvan het treffen van bodembeschermende voorzieningen wordt verplicht bij het uitvoeren van een milieubelastende activiteit met mogelijke nadelige gevolgen voor de bodem.

Deze zorgplicht vormt ook de basis voor het saneren van eventueel verontreinigde bodem, als gevolg van een (recente) calamiteit, lekkage of morsing. Herontwikkeling van (oude) bedrijfsterreinen kan eveneens de aanleiding zijn voor sanering van een (historische) verontreiniging.

KWA heeft meer dan 30 jaar ervaring

Met meer dan 30 jaar ervaring op het gebied van onderzoek, bescherming en sanering van de bodem op bedrijfsterreinen in heel Nederland én de kennis van de complexe wetgeving voor bodem, ontzorgen onze adviseurs de klanten met strategische én pragmatische oplossingen. 

Bekijk ook

15-04-2024

Europees verbod op PFAS: stand van zaken

Naar verwachting gaat het verbod op PFAS op z’n vroegst van kracht in 2025.

Betrokken adviseurs
André Lokhorst
Bodem en ruimtelijke ordening

Tel.: 0334221323

E-mail: al@kwa.nl

Paul Ploumen
Bodemonderzoek en -sanering

Tel.: 0334221320

E-mail: ppl@kwa.nl

René Koppers
Bodem en milieu

Tel.: 0334221318

E-mail: kop@kwa.nl

Suzanne Por
Bodembescherming en bodemonderzoek

Tel.: 0334221324

E-mail: spo@kwa.nl

Vincent van Vught
Bodem en afvalwater

Tel.: 0334221368

E-mail: vv@kwa.nl

Gerelateerde dienst
Stikstofdepositie en natuurbescherming

KWA doet onderzoek naar stikstofdepositie binnen uw bedrijf. Dat onderzoek heeft u nodig bij bijvoorbeeld uitbreiding. D...