(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-NN6VMBC');

BN International Huizen: enorm saneringsproject met verrassende vondsten

Oude kelders en asbest: een flinke klus. 

BNI in Huizen produceert al vele jaren wandbekleding en doet dit alvanaf 1925 op dezelfde plek aan de Havenstraat. Het bedrijf optimaliseert nu de bedrijfsvoering en verkoopt daarbij een deel van het terrein. Daarom moet de historische bodemverontreiniging gesaneerd worden. Gert Veerman (technical director) en Sytze Marseille (CEO) schakelden KWA in voor deze uitdagende opdracht.

“Al jaren hebben wij contact met KWA over allerlei milieuaspecten”, starten Gert en Sytze hun verhaal, “daardoor kent KWA onze locatie vooral op het gebied van bodem heel goed. Het was dus niet meer dan logisch om contact op te nemen met KWA in de persoon van bodemadviseur Paul Ploumen. Hij heeft veel ervaring met het saneren van vervuilde grond, kent de lokale situatie en de lijnen met de provincie en gemeente. Daarom werd hij betrokken bij het project.”

De nodige verrassingen

Het oudste deel van het terrein in Huizen wordt al sinds 1925 gebruikt als productielocatie. Hierbij zijn er door de jaren heen bodemverontreinigingen ontstaan. Deze worden nu bij de verkoop allemaal gesaneerd, zodat toekomstige bedrijven hier geen hinder van hebben. Het gaat om in totaal 2,4 hectare waarbij minimaal de bovenste meter wordt opgeschoond. Een groot deel van de verontreinigingen was op voorhand in beeld gebracht door KWA.

Tijdens de uitvoering kwamen er toch de nodige verrassingen naar voren. Zo kwamen ze onder heel oude bedrijfsgebouwen onverwacht dikke lagen kool- en sintelresten tegen die afgevoerd moesten worden.  Ook kwamen er onverwacht oude kelders naar voren die nergens op tekening stonden. Daarnaast vonden zij bij het graven diverse oude, onbekende leidingen, compleet met asbest. Die moesten uiteraard gesaneerd worden. Kortom, een flinke klus.

Foto: BN International

Geen hinder voor nieuwe eigenaar

De meerwaarde van de inzet van KWA is duidelijk: “Door de goede begeleiding in het veld en het nauwe contact met de provincie, de toezichthouder op de uitvoering van de sanering, kon er snel geschakeld worden bij onverwachte situaties. Hierbij werd het doel van de sanering niet uit het oog verloren, dat was namelijk het geheel wegnemen van de verontreinigingen, zodat toekomstige  bedrijven er geen hinder van hebben. We hebben hiervoor ruim gesaneerd, en op grote delen meer verontreinigde grond ontgraven dan strikt genomen volgens het plan nodig was. Dit alles om er zeker van te zijn dat we als BNI een locatie verkopen waar de nieuwe eigenaren geen hinder van de bodemverontreinigingen hebben.”

1.000 vrachtwagens grond afvoeren

Samengevat: in circa een half jaar tijd is de volledige bovenste laag van het bedrijfsterrein in 240 vakken van 100 m2 onderzocht. Als de grond niet voldeed aan klasse ‘Industrie’ is sanering gedaan. Hierbij heeft een grote hoeveelheid grondverzet plaatsgevonden. In totaal is ruim 23.500 m3 grond ontgraven en verwerkt. Van deze grond is ruim 18.500 m3 afgevoerd - dat zijn bijna 1.000 vrachtwagens vol! - naar een verwerker en de overige 5.000 m3 is na het uitzeven teruggeplaatst. Ook zijn op plaatsen diepe ontgravingen tot wel 4 meter diepte uitgevoerd.

Onder grote tijdsdruk

Vanwege de afspraken voor het tijdstip van de verkoop van het terrein hebben de werkzaamheden vooral aan het einde onder tijdsdruk gestaan. “Op het laatst waren er wel 7 kranen tegelijkertijd aan het graven. We hebben met een gezamenlijke inspanning de planning gehaald. We kijken tevreden terug op een intensief maar mooi project”, besluiten Gert en Sytze.

Bekijk ook:

30-05-2024

Help! Grondwater in de bouwkuip

KWA voorziet u van een op maat gemaakt bemalingsadvies. 

KWA Symposium Koersvast Duurzaam Ondernemen

Wat is uw volgende stap richting duurzaam ondernemen? 

Betrokken adviseurs
Paul Ploumen
Bodemonderzoek en -sanering

Tel.: 0334221320

E-mail: ppl@kwa.nl

André Lokhorst
Bodem en ruimtelijke ordening

Tel.: 0334221323

E-mail: al@kwa.nl

Gerelateerde dienst
Bodem

Met allerlei bodemaspecten kunt u als eigenaar of gebruiker van een locatie op verschillende manieren te maken krijgen, ...