(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-NN6VMBC');

15-07-2019

Vernieuwde wetgeving bij EED energieaudits

Per 1 juli 2019 is de wetgeving rondom de EED energieauditplicht gewijzigd. Welke wijzigingen dat zijn leest u in dit artikel. 

Het uitvoeren van de EED energieaudit is voor de meeste klanten van KWA een verplichting. De uitdaging van ons is om tijdens het invullen van deze verplichting er niet alleen voor te zorgen dat u in compliance blijft, maar dat u ook beschikt over een goed uitvoeringsplan om energie en kosten te besparen.

RVO.nl en vernieuwd format

De belangrijkste wijziging is dat het energieaudit rapport moet worden ingediend via het eLoket bij RVO.nl. Deze organisatie wordt ook het bevoegd gezag. Dus bedrijven met meerdere vestigingen in Nederland hebben nu te maken met één loket in plaats van het lokale bevoegde gezag.

Daarnaast is een nieuw sjabloon opgesteld, waaraan RVO.nl de rapportage toetst. Het vernieuwde format bevat de onderdelen:

  • Algemene bedrijfsgegevens
  • Beschrijving van de processen, gebouwen en installaties
  • Analyse van het energieverbruik, inclusief vervoer en transport
    • Energiebalans per jaar
    • Energieanalyse per maand
    • Energieanalyse van het dag/nacht en week profiel van het elektriciteitsverbruik
  • Energiebesparende maatregelen

 

Indieningstermijn

Bedrijven die voor 1 januari 2016 een energieaudit hebben uitgevoerd, moeten 4 jaar na dato een nieuwe energieaudit indienen bij RVO.nl. Als u niet voor 1 januari 2016 een energieaudit heeft uitgevoerd, dan dient u deze voor 1 januari 2021 in bij RVO.nl.

Bedrijven die helemaal nog geen energieaudit hebben uitgevoerd, moeten er in ieder geval voor zorgen dat zij op 1 januari 2021 een energieaudit indienen. In feite zijn deze bedrijven wel in overtreding, omdat de auditplicht al geldt sinds 5 december 2015. Wij merken dat deze verplichting op veel plaatsen niet wordt gehandhaafd.

Vrijstelling

Bedrijven die een gecertificeerd ISO 50001 energiemanagementsysteem hebben of een erkend keurmerk, krijgen vrijstelling voor de energieaudit. In tegenstelling tot voorgaande jaren moeten grote bedrijven die aan het MJA3- of MEE-convenant deelnemen of vallen onder de ETS, eveneens voor 1 januari 2021 een energieaudit uitvoeren. De vrijstelling voor deze bedrijven komt dus te vervallen.

Aanpak KWA

KWA heeft jarenlange ervaring in het analyseren van uw energieverbruik en het in kaart brengen van de besparingskansen. Wij werken met door KWA ontwikkelde software waarmee eenvoudig de energieaudit wordt uitgevoerd.. Hiermee kan op een efficiënte wijze een volledig energieaudit rapport worden opgesteld. Onderdeel van de rapportage is de erkende maatregelentoets. De tool genereert automatisch een bestand die kan worden ingelezen door het eLoket zodat hiermee wordt voldaan aan de informatieplicht.

Bekijk ook:
KWA Symposium Koersvast Duurzaam Ondernemen

Wat is uw volgende stap richting duurzaam ondernemen? 

Geschreven door
Fons Heuven
Energie en stoom

Tel.: 0334221337

E-mail: ajh@kwa.nl

Bas Oldenhof
Energietransitie

Tel.: 0334221341

E-mail: bo@kwa.nl

Volgend bericht

18-07-2019

PAS-melding: wachten op overheid?

Er is momenteel veel te doen rondom het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Het komt erop neer dat het ...

Vorig bericht

11-07-2019

Duurzaamheidsverslag wordt Terugblik 2018

Ons jaarlijkse duurzaamheidsverslag wordt uitgebreid en heet vanaf nu Terugblik. In deze Terugblik 2...

Gerelateerde dienst
Energiemonitoring

Energiemonitoring speelt bij veel bedrijven. KWA krijgt vaak de vraag: wat moeten we hiermee doen?