(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-NN6VMBC');

18-07-2019

PAS-melding: wachten op overheid?

Er is momenteel veel te doen rondom het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Het komt erop neer dat het Europese Hof van Justitie een uitspraak heeft gedaan die als consequentie heeft dat het PAS niet als basis mag worden gebruikt voor natuurvergunningen. De vergunningverlening is dan ook opgeschort, nieuwe aanvragen worden niet in behandeling genomen en blijven liggen.

Het PAS heeft als doel minder stikstof, een sterkere natuur en economische ontwikkeling. In veel zogeheten Natura 2000-gebieden is een overschot aan stikstof. Rijk, provincies en natuurorganisaties werken samen om die overbelasting tegen te gaan. Via het PAS is geregeld dat een deel van de daling van de stikstofdepositie mag worden ingezet voor nieuwe activiteiten of uitbreiding van bestaande activiteiten die stikstofdepositie veroorzaken. De zogenoemde ontwikkelingsruimte: ruimte voor gewenste economische ontwikkelingen. Zo ontstaat een evenwichtige benadering, waarbij economische activiteiten mogelijk blijven zolang de gestelde natuurdoelen worden gehaald.

Juist door die regeling, inzetten van stikstofdepositie, is een streep gehaald. De vergunningsverlening is opgeschort en nieuwe aanvragen worden nu niet in behandeling genomen. Al verleende natuurvergunningen die onherroepelijk zijn, blijven rechtsgeldig.

Nietsdoen beste optie?

Nietsdoen lijkt nu de beste optie. Toch kunt u iets doen. Zoals nagaan of uw bedrijf een PAS-melding heeft gedaan of een natuurvergunning hebt of hebt aangevraagd. Heeft u een PAS-melding gedaan, dan bent u door deze uitspraak alsnog vergunningplichtig. Heeft u een natuurvergunning aangevraagd dan is de vergunningverlening opgeschort. Heeft u een natuurvergunning die onherroepelijk is, dan heeft deze nog formele rechtskracht.

Ook kunt u inzichtelijk krijgen hoe het ervoor staat met de stikstofemissie in uw bedrijf, nu en bij toekomstige activiteiten.

Hulp nodig? Vraag KWA-adviseurs om advies.

Let op: als bij de verlening van de omgevingsvergunning milieu geen beoordeling heeft plaatsgevonden van de stikstofdepositie onder de grens- of drempelwaarde, moet ook voor deze activiteiten een natuurvergunning worden aangevraagd. Activiteiten die met toepassing van de uitzondering op de natuurvergunningplicht zijn gerealiseerd of verricht, zijn alsnog vergunningplichtig

Extra tip

Ga na of u een activiteiten uitvoert die stikstofdepositie veroorzaken op een Natura 2000-gebied, onder andere door gebruik te maken van de AERIUS Calculator. Als dit het geval is, ga na of u een natuurvergunning heeft die onherroepelijk is. Als dit niet het geval is, dan bent u door deze uitspraak alsnog vergunningplichtig.

Overheid aan zet

Als u een natuurvergunning moet aanvragen, dan moet u op dit moment een ecologische systeemanalyse uitvoeren, intern salderen, extern salderen of de zogeheten ADC-toets uitvoeren (duurt lang en veelal krijgt u geen natuurvergunning). Geen echte oplossing dus. De Rijksoverheid is bezig is met het formuleren van antwoorden, KWA raadt u aan hierop te wachten.

 

 

Bekijk ook:
Cursus Omgevingswet

Al het omgevingsrecht in één Omgevingswet. Wat betekent dat voor u? 

Volgend bericht
Vorig bericht

15-07-2019

Vernieuwde wetgeving bij EED energieaudits

Per 1 juli 2019 is de wetgeving rondom de EED energieauditplicht gewijzigd. Welke wijzigingen dat zi...

Gerelateerde dienst
Wet- en regelgeving

Makeonline wet- en regelgeving van KWA biedt u dé oplossing om op de hoogte te komen en te blijven van díe arbo- en mi...