window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-22894091-3');

Energiemonitoring

Binnen veel bedrijven wordt gesproken over energiemonitoring. In veel gevallen gaat het daarbij om de vraag: wat moeten we hier mee doen?

Er zijn veel redenen waarom bedrijven iets met energiemonitoring moeten en/of willen doen, bijvoorbeeld:

  • Een verplicht karakter (nu of in de toekomst).
  • De energieverdeling binnen uw bedrijf is onbekend, waardoor energiemaatregelen moeilijk te definiëren zijn en de impact van maatregelen lastig te kwantificeren is.

 

De vraag of bedrijven verplicht zijn om energiemonitoring toe te passen, is voor veel bedrijven lastig te beantwoorden. KWA kan u helpen het antwoord te vinden.

Wat is monitoring

Monitoring is meer dan het bijhouden van getallen. Het kent drie belangrijke aspecten:

Meting: de juiste meter op de juiste plaats.
Registratie: validatie en verwerking van data, opslag van data en dashboards.
Analyse: analyse van de data en het nemen van vervolgacties.

Randvoorwaarden

Om monitoring succesvol te implementeren, zijn een gedegen kennis van het productieproces en hoe het energieverbruik hiervan beoordeeld kan worden (definitie van juiste EnPI’s) en de keuze van een monitoringspakket dat aansluit bij het productieproces en de doelen die nagestreefd worden. Omdat proceskennis vaak zeer specifiek is, kunnen leveranciers van monitoringspakketten vaak niet voldoende bijdragen aan een gedegen keuze voor de juiste meter op de juiste plaats.

KWA levert hierin ondersteuning en adviseert bij de selectie van een geschikt monitoringspakket. Wij zijn hierbij niet gebonden aan leveranciers.

Waarom monitoring

De kracht van monitoring zit hem in de goede analyse van actuele en historische data. Een deel van de analyses van actuele en deels historische data kan gedaan worden met een goed ingericht monitoringspakket. Verdere analyse van historische data (bijvoorbeeld van het afgelopen jaar) is vaak lastig, maar kan veel opleveren. Wat zijn seizoensinvloeden, dag-/nacht-invloeden, relatie tussen processtappen, hoe kunnen energiebesparingsmogelijkheden gedefinieerd worden en hoe kan de impact gekwantificeerd worden. Ook voor dit traject biedt KWA ondersteuning.

Kosten

Kosten zijn vaak een belangrijk onderdeel in de discussie om energiemonitoring te introduceren. Een deel van de kosten zijn initiële kosten om ‘monitorings-gereed te worden’, oftewel het plaatsen van de juiste meters op de juiste plaatsen. Deze kosten zijn niet gerelateerd aan de keuze van een monitoringspakket. Daarnaast worden de kosten bepaald door de kosten van het monitoringspakket zelf. Vaak zijn deze (jaarlijkse) kosten klein ten opzichte van de opbrengsten door het realiseren van energiemaatregelen. 

Bekijk ook

02-03-2020

Geothermie in de gebouwde omgeving

De ontwikkelingen op het gebied van verduurzaming van onze energievoorziening gaan op dit moment raz...

Betrokken adviseurs
Fons Heuven
Energie en stoom

Tel.: 0334221337

E-mail: ajh@kwa.nl

Frank Waenink
Thermische energie en stralingshygiëne

Tel.: 0334221347

E-mail: fw@kwa.nl

Ingmar Moes
Energietechniek en Installaties

Tel.:

E-mail: im@kwa.nl

Wouter Zijlstra
Monitoring en data-analyse

Tel.: 0334221346

E-mail: wz@kwa.nl

Gerelateerde dienst
Duurzaam ondernemen

Duurzaam ondernemen: praktisch advies, strategie voor duurzaam ondernemen, duurzaamheidsrapportages en duurzaamheidscomp...