Logo KWA
Of zoekt u wat anders?

nl

NL EN
Dienst

Energiemonitoring

Aandacht voor energie begint bij een goed contract met de leverancier. Daarna wordt het een bedrijfsinterne zaak. Hoe houd je het verbruik bij, welke hulpmiddelen zijn er en vooral wat doe je met de verkregen informatie? ...

Energie inkopen, verbruik bijhouden en evalueren
Aandacht voor energie begint bij een goed contract met de leverancier. Daarna wordt het een bedrijfsinterne zaak. Hoe houd je het verbruik bij, welke hulpmiddelen zijn er en vooral wat doe je met de verkregen informatie?

Strategisch inkopen
De grillige ontwikkeling van energieprijzen vraagt om een strategische aanpak. Op tijd handelen wordt een continu proces en vraagt om aandacht. KWA verzorgt deze aandacht strikt onafhankelijk van leveranciers.

Meten met een bedoeling
Energieverbruiken meten en rapporteren kan vrijwel iedereen. De verslaglegging in het milieujaarverslag / e-mjv vraagt echter meer. De KWA-tool graaddagen en koeldagen is een handig en eenvoudig hulpmiddel om verbruiken beter te begrijpen. Toch is rapporteren alleen steeds minder vaak voldoende; energiemonitoring gaat over in energiezorg.

Data analyse
Verbruiken meten is slechts een onderdeel van energiemonitoring. Wat je doet met de meetwaarden, dat is belangrijker. Met het oog op de energie-inkoop of energiebesparing geeft data analyse inzicht. De mogelijkheden tot optimalisatie van het gebruik in kaart brengen of analyseren wanneer sprake is van een afwijkend verbruik zijn slechts enkele voorbeelden. Aandacht voor en bijsturing van het energieverbruik geven de energiemonitoring waarde. Bedrijven die nog worstelen met deze materie of zoeken naar ondersteuning en optimalisatie, vinden bij KWA de gewenste onafhankelijk en praktische kijk.
Bekijk ook:
Nieuws