(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-NN6VMBC');

Energiemonitoring

Energiemonitoring speelt bij veel bedrijven. KWA krijgt vaak de vraag: wat moeten we hiermee doen?

Waarom zou u iets met energiemonitoring willen of moeten doen? Dit kunnen de redenen zijn:

 • Een verplicht karakter, nu of in de toekomst.
 • De energieverdeling binnen uw bedrijf is onbekend. Energiemaatregelen zijn hierdoor moeilijk te definiëren en de impact van maatregelen is lastig te kwantificeren.
 • Energiemonitoring is een belangrijk onderdeel om tot een gecertificeerd Energiemanagementsysteem (ISO50001) te komen. En daarom moet u tenminste de meest significante energiegebruikers in het bedrijf te monitoren.

De adviseurs helpen u graag in kaart te brengen waar binnen uw bedrijf monitoring verplicht en/of noodzakelijk is. En we laten de voordelen zien.

Wat is monitoring?

Monitoring is meer dan het bijhouden van getallen. Het kent 3 belangrijke aspecten:

 • Meting: de juiste meter op de juiste plaats.
 • Registratie: validatie en verwerking van data, opslag van data en dashboards.
 • Analyse: analyse van de data en het nemen van vervolgacties.

Randvoorwaarden

Een succesvolle implementatie van energiemonitoring is afhankelijk van meerdere parameters. Het gaat hierbij om:

 • Een gedegen kennis van het productieproces.
 • Een beoordeling van het energieverbruik en het definiëren van de juiste EnPI’s (ENergiePrestatieIndicatoren).
 • De keuze van een monitoringspakket dat aansluit bij het productieproces en de doelen die nagestreefd worden.

Proceskennis is vaak zeer specifiek. Leveranciers van monitoringspakketten kunnen vaak niet voldoende ondersteunen bij de keuze waar welke meters te plaatsen, door gebrek aan die proceskennis. KWA levert daarom ondersteuning en adviseert bij de selectie van een geschikt monitoringspakket. Wij zijn hierbij níet gebonden aan leveranciers.

Waarom monitoring?

Monitoring heeft als belangrijkste kracht een goede analyse van actuele en historische data. Een deel van deze analyses kan gedaan worden met een goed ingericht monitoringspakket. Verdere analyse van historische data (bijvoorbeeld van het afgelopen jaar) kan veel opleveren. Een verdere analyse bevat onder andere het definiëren van:

 • seizoensinvloeden
 • dag-/nachtinvloeden
 • de relatie tussen processtappen
 • energiebesparingsmogelijkheden
 • de impact van deze energiebesparingsmogelijkheden op het energieverbruik

Ook voor dit traject biedt KWA ondersteuning.

Kosten

Kosten zijn een belangrijk aspect in de overweging om een energiemonitoring te introduceren. Een deel van de kosten zijn initiële kosten om ‘monitorings-gereed te worden’, ofwel het plaatsen van de juiste meters op de juiste plaatsen. Deze kosten zijn niet gerelateerd aan de keuze van een monitoringspakket. Het monitoringspakket kost ook een bedrag. Deze jaarlijkse kosten zijn vaak klein ten opzichte van de opbrengsten door het realiseren van energiemaatregelen. 

Meer weten? Neem dan contact op met onze adviseurs.

Bekijk ook

31-10-2023

Isolatiescan helpt energie te besparen

Ontdek de warmtelekken in uw bedrijf. 

Betrokken adviseurs
Fons Heuven
Energie en stoom

Tel.: 0334221337

E-mail: ajh@kwa.nl

Frank Waenink
Thermische energie en stralingshygiëne

Tel.: 0334221347

E-mail: fw@kwa.nl

Ingmar Moes
Energietechniek en Installaties

Tel.: 0334221338

E-mail: im@kwa.nl

Marcel Gillemans
Energiebesparing en -transitie

Tel.: 0334221391

E-mail: mg@kwa.nl

Wouter Zijlstra
Monitoring en data-analyse

Tel.: 0334221346

E-mail: wz@kwa.nl

Gerelateerde dienst
Duurzaam ondernemen

Praktisch advies, support voor uw strategie, implementatie, projecten en rapportages.