(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-NN6VMBC');

10-03-2020

Subsidieregeling Duurzame Energietransitie (SDE++) per 29 september

Aanvragen van de Subsidieregeling Duurzame Energietransitie (SDE++) voor CO2-reductie in de industrie kan per 29 september 2020, heeft de minister bekend gemaakt. De regeling is de opvolger van de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+) en geeft invulling aan de overheidsdoelstelling van 49% emissiereductie in 2030.

Naast de productie van hernieuwbare elektriciteit, warmte en gas zijn er categorieën opgenomen voor CO2 -reductie in de industrie. Dat zijn warmtepompen voor restwarmte op eigen productielocatie, levering van restwarmte, Carbon Capture & Storage (CCS), waterstof door elektrolyse en elektrische boilers voor pieken in de duurzame elektriciteitsproductie.

Dé kans voor industrie

Daarmee is de SDE++ dé kans voor industriële bedrijven om kosteneffectief stappen te zetten in de energietransitie. Op dit moment is het van belang na te gaan of projecten in aanmerking komen voor subsidie. De doelstelling of zelfs noodzaak tot energietransitie is een actuele uitdaging voor bedrijven. Duurzaamheid en kostenbesparing zijn belangrijke drijfveren. KWA helpt bedrijven met hun energietransitie volgens het Vijfpadenplan voor CO2-neutraal produceren. Hiermee komen maatregelen in beeld die in de fase van realisatie gaan. Zo kan binnen de SDE++ 0,038 €/kWh opgewerkte restwarmte worden verkregen.

€ 5 miljard subsidiebudget totaal

Er is één subsidiebudget van € 5 miljard, dit betekent dat alle technieken met elkaar concurreren op basis van de subsidie-intensiteit (€/ton vermeden CO2). Voor CO₂-reducerende technieken in de industrie (anders dan hernieuwbare energie) is er een plafond van maximaal € 550 miljoen.

De SDE++ is de rangschikking voor de tendering op basis van kosten per vermeden ton CO₂-emissies. De regeling gaat op 29 september 2020 open. Openstelling gaat in fases, projecten met een lagere kostprijs hebben een grotere kans op toekenning. De maximale subsidie-intensiteit is vastgesteld 300 €/ton CO2. Dit bedrag wordt tot 2030 stapsgewijs verlaagd. Voor individuele technieken zijn (lagere) maximumbedragen gedefinieerd.

------------------------------------------------------------------

Openstellingsronde SDE++ 2020

Fasegrenzen €/ton CO₂

29 september, 9.00 uur

70

5 oktober, 17.00 uur

85

12 oktober, 17.00 uur

180

19 oktober, 17.00 uur tot 22 oktober, 17.00 uur

300

------------------------------------------------------------------

De SDE is een stimuleringsregeling met een meerjarige subsidie op exploitatie. Het is bedoeld als een compensatie voor de ‘onrendabele top’ van de techniek. Het vraagt om een goede project-inkadering en de juiste berekeningen om in aanmerking te komen voor de SDE.

U vindt op deze website van de rijksoverheid de volledige lijst met alle categorieën en subsidieparameters

KWA informatiemiddag 25 juni

Heeft u projectideeën of wilt u een goed beeld krijgen van wat de SDE-regeling kan betekenen voor uw plannen? Neem contact op met KWA of schrijf u in voor onze informatiemiddag op 25 juni 2020.

Bekijk ook:
KWA Symposium Koersvast Duurzaam Ondernemen

Wat is uw volgende stap richting duurzaam ondernemen? 

Geschreven door
Bas Oldenhof
Energietransitie

Tel.: 0334221341

E-mail: bo@kwa.nl

Volgend bericht

12-03-2020

KWA en het coronavirus

Ook in Nederland is het coronavirus geconstateerd. KWA spant zich in om verdere verspreiding zoveel ...

Vorig bericht

03-03-2020

Aanvullingswet bodem Omgevingswet aangenomen

De Eerste Kamer heeft op 18 februari 2020 het wetsvoorstel Aanvullingswet bodem Omgevingswet aangeno...

Gerelateerde dienst
EED Energieaudits en Energiebesparingsplicht

Grote bedrijven zijn sinds 5 december 2015 verplicht gesteld om vierjaarlijks een energieaudit uit te laten voeren. Per ...