Logo KWA
Of zoekt u wat anders?

nl

NL EN
Nieuws

Aanvullingswet bodem Omgevingswet aangenomen

De Eerste Kamer heeft op 18 februari 2020 het wetsvoorstel Aanvullingswet bodem Omgevingswet aangenomen. 

03-03-2020

Deze Aanvullingswet bodem en geluid zijn de eerste 2 van de 4 aanvullingswetten die bij de Omgevingswet horen, en nu zijn goedgekeurd door de Eerste en Tweede Kamer. Dit jaar volgen nog de aanvullingswetten voor natuur en grondeigendom.

In de aangenomen Aanvullingswet staan de regels over het beschermen en benutten van de bodem zoals opgenomen in de Omgevingswet. Het bodembeleid kent 3 pijlers: het voorkomen van nieuwe verontreinigingen (preventie), het meewegen van bodemkwaliteit als onderdeel van de fysieke leefomgeving (toedeling functies) en het duurzaam en doelmatig beheren van historische verontreinigingen.

De internet-consultatie van de Aanvullingsregeling bodem wordt in het voorjaar van 2020 gedaan. Op dit moment wordt die consultatie voorbereid.

Bron en meer informatie: bodemplus.nl

Bron afbeelding: Rijksoverheid

Bekijk ook:
Bijeenkomst

20-05-2021 - Online

Online cursus nieuwe Omgevingswet

Al in het omgevingsrecht in één Omgevingswet. Wat betekent... Lees meer