(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-NN6VMBC');

03-03-2020

Aanvullingswet bodem Omgevingswet aangenomen

De Eerste Kamer heeft op 18 februari 2020 het wetsvoorstel Aanvullingswet bodem Omgevingswet aangenomen. 

Deze Aanvullingswet bodem en geluid zijn de eerste 2 van de 4 aanvullingswetten die bij de Omgevingswet horen, en nu zijn goedgekeurd door de Eerste en Tweede Kamer. Dit jaar volgen nog de aanvullingswetten voor natuur en grondeigendom.

In de aangenomen Aanvullingswet staan de regels over het beschermen en benutten van de bodem zoals opgenomen in de Omgevingswet. Het bodembeleid kent 3 pijlers: het voorkomen van nieuwe verontreinigingen (preventie), het meewegen van bodemkwaliteit als onderdeel van de fysieke leefomgeving (toedeling functies) en het duurzaam en doelmatig beheren van historische verontreinigingen.

De internet-consultatie van de Aanvullingsregeling bodem wordt in het voorjaar van 2020 gedaan. Op dit moment wordt die consultatie voorbereid.

Bron en meer informatie: bodemplus.nl

Bron afbeelding: Rijksoverheid

Bekijk ook:
Cursus Omgevingswet

Al het omgevingsrecht in één Omgevingswet. Wat betekent dat voor u? 

Geschreven door
Suzanne Por
Bodembescherming en bodemonderzoek

Tel.: 0334221324

E-mail: spo@kwa.nl

Vorig bericht

02-03-2020

Geothermie in de gebouwde omgeving

De ontwikkelingen op het gebied van verduurzaming van onze energievoorziening gaan op dit moment raz...

Gerelateerde dienst
Wet- en regelgeving

Makeonline wet- en regelgeving van KWA biedt u dé oplossing om op de hoogte te komen en te blijven van díe arbo- en mi...