window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-22894091-3');

EED Energieaudits

Grote bedrijven zijn sinds 5 december 2015 verplicht gesteld om vierjaarlijks een energieaudit uit te laten voeren. KWA helpt u daarbij. 

Grote bedrijven zijn sinds 5 december 2015 verplicht gesteld om vierjaarlijks een energieaudit uit te laten voeren.

Dat is een gevolg van de implementatie van de Richtlijn 2012/27/EU betreffende energie-efficiëntie (European Energy Directive, ofwel EED) uit 2012 in de Nederlandse wetgeving. De wettelijke basis is de ‘Tijdelijke regeling implementatie artikelen 8 en 14 Richtlijn energie-efficiëntie’.

Voor welke bedrijven geldt deze verplichting?

U bent verplicht om de EED Energieaudit uit te voeren als u een grote onderneming heeft. Hiervan is sprake als uw onderneming (of instelling met een economische activiteit):

  • 250 fte of meer heeft, inclusief deelnemingen van of in partnerondernemingen en verbonden ondernemingen,

of

  • een jaaromzet heeft van meer dan € 50 miljoen én een jaarlijkse balanstotaal van meer dan € 43 miljoen, inclusief deelnemingen van of in partnerondernemingen en verbonden ondernemingen.

Vrijstelling EED energieaudit

Grote bedrijven zijn vrijgesteld van het uitvoeren van een EED-energieaudit indien de onderneming:

  • een energiebeheersysteem toepast dat is gecertificeerd op basis van bijvoorbeeld ISO 50001 (energiebeheersystemen) of ISO 14001 met aanvullende module ISO 14051,

of

  • een door de overheid erkend keurmerk heeft, zoals de CO2-prestatieladder vanaf niveau 3 tot en met 5, BREEAM-NL In-Use of ISO 14001 met CO2-reductiemanagement.

Wat houdt dit in de praktijk in?

Tijdens een EED energieaudit wordt via een grondige scan het energieverbruik van uw bedrijf in kaart gebracht en geanalyseerd. De kosteneffectieve maatregelen worden geïdentificeerd, zodat er een overzicht is van het energiebesparing besparingspotentieel van uw onderneming.

Kosteneffectief wordt sinds juli 2019 uitgelegd als alle maatregelen die binnen de levensduur van een installatie zijn terug te verdienen. Dit kunnen daarom ook maatregelen zijn die zich niet binnen 5 jaar terugverdienen. De wettelijke verplichting tot het uitvoeren van maatregelen blijft daarentegen wel beperkt tot maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder.

Een belangrijk verschil ten opzichte van vier jaar geleden is, dat de EED-rapportage sinds juli 2019 voor een geheel concern moeten worden opgesteld en via het eLoket bij RVO.nl moeten worden ingediend en niet meer bij de lokale bevoegde gezagen.

De geïdentificeerde kosteneffectieve maatregelen die voortkomen vanuit de uitgevoerde energieaudits kunnen worden gebruikt als input voor de langetermijn strategische energieplannen, die in het kader van het duurzaamheidsbeleid van uw organisatie worden opgesteld.

Ondersteuning nodig?

KWA ondersteunt veel bedrijven met het opstellen van een EED Energieaudit en kan ook u daarbij ondersteunen. KWA heeft een tool ontwikkeld waarmee op zeer efficiënte wijze een EED-rapportage kan worden opgesteld. KWA heeft vele energiespecialisten in dienst met jaren ervaring met de uitvoering van EED Energieaudits.

Ook ondersteunen wij u met het selecteren en implementeren van de meest passende energiemanagementsysteem voor de onderneming die vrijstelling geeft van de EED energie-auditverplichting.

Hier vindt u een handig stroomschema (pdf)waarmee u uw acties kunt bepalen. 

Neem contact met ons op wanneer u vragen heeft over de EED Energieaudit.

 

 

 

Bekijk ook

17-08-2021

Eerst energieaudit, later besparen

Heeft u uw EED-energieaudit achter de rug? En wat nu? KWA helpt u verder. 

Betrokken adviseurs
Fons Heuven
Energie en stoom

Tel.: 0334221337

E-mail: ajh@kwa.nl

Paul ten Have
Procesoptimalisatie

Tel.: 0334221339

E-mail: pth@kwa.nl

Gerelateerde dienst
Energiemanagement / ISO 50001

Het nemen van maatregelen om energie- en CO2-doelstellingen te realiseren is voor de meeste bedrijven en instellingen v...