(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-NN6VMBC');

29-10-2020

Stikstof knelpunt bij realisatie: stand van zaken

Is er al perspectief wat betreft de ontwikkelingen rondom de stikstofdepositie? In dit artikel schetsen we de laatste stand van zaken (oktober 2020). Hoe zit het ook alweer? In mei 2019 is er een streep gezet door de PAS door de Raad van State. Dit betekende in de praktijk dat veel projecten stil kwamen te liggen. Dit geldt ook voor bouwprojecten bij bedrijven, zeker als er Natura 2000 gebieden op korte afstand liggen. 

De overheid is druk bezig om beleid te ontwikkelen waarmee recht wordt gedaan aan natuurwaarden, maar waarbij bouwactiviteiten ook weer mogelijk worden gemaakt. Wat is de stand van zaken en biedt dit voldoende perspectief voor bedrijven ?

Exploitatiefase en realisatiefase

Regelmatig kloppen bedrijven bij KWA aan, omdat ze willen uitbreiden of vernieuwen maar tegen stikstofdepositie aanlopen. Naast berekeningen voor de exploitatiefase van een bedrijf, moeten er ook berekeningen worden uitgevoerd voor de realisatiefase. In deze realisatiefase komen er aannemers naar het bedrijfsterrein die diverse mobiele werktuigen inzetten om het werk te klaren. Voor KWA is het de kunst om met een reële inzet van bouwwerktuigen tóch aan de norm te voldoen. Deze norm is volgens het huidige beleid 0.00 mol stikstofdioxide per hectare per jaar.

Op 13 oktober heeft de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit met een brief een kabinetsreactie gegeven op het eindadvies van het Adviescollege Stikstofproblematiek. Ook is op die dag een wetsvoorstel Stikstofreductie en natuurverbetering naar de tweede kamer gestuurd. De hoop is, dat dit wetsvoorstel nog dit jaar wordt behandeld. Geeft dit wetsvoorstel perspectief voor bedrijven die willen uitbreiden ?

Gedeeltelijke vrijstelling 

In het wetsvoorstel is aangegeven dat er een gedeeltelijke vrijstelling van de natuurvergunningsplicht voor de bouwsector komt, voor bouwactiviteiten waarvan de emissies tijdelijk en beperkt zijn. Om maatregelen in de bouwsector te treffen wordt 100 miljoen euro per jaar gereserveerd. Dit zou moeten leiden tot de implementatie van emissiearme technieken en de aanschaf van werktuigen met ‘categorie nul-emissie’.

Uit de eerste reacties op het wetsvoorstel blijkt dat er al de nodige discussie over het wetsvoorstel is. Er is door de oppositie ook al een alternatief wetsvoorstel ingediend. Dit belooft een uitgebreide discussie, waarbij het de vraag is wanneer nieuwe regels in gaan.

Beleid moet uitkristalliseren 

Tot het moment dat het beleid is uitgekristalliseerd blijft de regel, dat de stikstofdepositie in Natura 2000 gebieden tijdens bouwactiviteiten 0.00 mol per hectare per jaar moet zijn om een vergunning te kunnen krijgen.

Terwijl KWA de ontwikkelingen in Den Haag in de gaten blijven houden, zorgen we er ook voor dat de realisatieprojecten van bedrijven door kunnen gaan. Neem dus contact met ons op bij vragen.

Bekijk ook:
Geschreven door
Rob Trenning
Geluid en lucht

Tel.: 0334221375

E-mail: rtr@kwa.nl

Volgend bericht
Gerelateerde dienst
Realisatie nieuwbouw en renovatieplannen

Helpen realiseren van uw innovatieve nieuwbouw- of renovatieproject✓ Integraal pakket aan functionele eisen en voord...