Logo KWA
Of zoekt u wat anders?

nl

NL EN
Nieuws

Oproep van Techniek Nederland en FME: méér aandacht nodig voor techniek in cruciale sectoren

Technische installaties zijn essentieel in cruciale sectoren, zonder die installaties kan er niet gewerkt worden. Daarom vragen Techniek Nederland en de FME (koepel van de technologische industrie) aandacht voor de kwaliteit van technische installaties in cruciale sectoren. Dat staat in een brief van 8 april aan de ministeries van Binnenlandse Zaken en Economische Zaken en Klimaat.

16-04-2020

Voorkom vertraging levering materialen

Ook roepen beide organisaties de overheid op er alles aan te doen om de levering van apparatuur en materialen op gang te houden. De oproep gaat over de aandacht voor continuïteit van technische installaties in cruciale processen, zoals de gezondheidszorg en voedingsmiddelenindustrie. Dit betreft onder andere het voorkomen van vertraging bij de levering van materialen, maar ook de aandacht voor de kwaliteit van de installaties.

Géén onderhoud opschorten

Veel bedrijven schorten onderhoudswerkzaamheden op, ook keuringen en inspecties, zelfs als deze wettelijk verplicht zijn. Techniek Nederland en FME geven aan dat dit gevolgen kan hebben voor veiligheid, kwaliteit en energieverbruik. Ook in niet-cruciale sectoren.

Met protocol werkzaamheden door laten gaan

KWA raadt alle bedrijven aan om onderhoud, keuringen en inspecties zoveel mogelijk door te laten gaan. Dit om bovenstaande redenen, maar ook om ophoping van werk te voorkomen. In veel gevallen is het vanwege de kans op infectie niet verantwoord om werkzaamheden uit te voeren, maar een groot aantal werkzaamheden kan met een goed protocol en inachtneming daarvan doorgang vinden. Ook in deze tijd van de corona-epidemie.

Wilt u weten hoe wij dat aanpakken? Raadpleeg ons protocol en neem contact met ons op hoe wij werkzaamheden veilig door kunnen laten gaan.

Bekijk ook:
Bijeenkomst

02-11-2020 - Webinar

Arbeidshygiëne: geluid en trillingen

Hoe werken in een veilige en gezonde industriële omgeving.... Lees meer