(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-NN6VMBC');

15-11-2021

Ontwikkelingen wet- en regelgeving 3e kwartaal 2021: Fit voor 55 en ZZS

De wet- en regelgeving van het 3e kwartaal 2021.

In compliance zijn betekent dat u relevante wet- en regelgeving en het bijhouden van de wijzigingen hierop, in kaart moet brengen voor uw bedrijf. De ontwikkelingen over het 3e kwartaal van 2021 zijn nu beschikbaar in Makeonline wet- en regelgeving.

Enkele highlights zijn:

Nieuwe grenswaarden en huidnotaties

In de Arbeidsomstandighedenregeling zijn in bijlage XIII voor een aantal stoffen een nieuwe grenswaarde en eventueel een huidnotatie opgenomen, bijvoorbeeld voor ‘Formaldehyde’ (CAS 50-00-0).

Green Deal: Europese Klimaatwet en wetgevingsvoorstellen ‘Fit for 55’-beleid

De Europese Klimaatwet (Verordening (EU) 2021/1119) is gepubliceerd. Dat deze wet er kwam, was aangekondigd in de Green Deal. In de Europese Klimaatwet staat de bindende doelstelling over klimaatneutraliteit in de EU in 2050 met het oog op de temperatuurdoelstelling op lange termijn, zoals afgesproken in de Overeenkomst van Parijs. De EU heeft als tussendoel het realiseren van een reductie binnen de EU van netto-broeikasgasemissies (emissies na aftrek van verwijderingen) van ten minste 55 procent in 2030 ten opzichte van de niveaus van 1990.

Daarnaast heeft de Europese Commissie het ‘Fit for 55’ beleid gepubliceerd. ‘Fit for 55’ bestaat uit een pakket maatregelen op het gebied van energie en brandstoffen, klimaat, landgebruik, vervoer, gebouwen, bosbouw en belastingen. Het ‘Fit for 55’-beleid maakt deel uit van de Green Deal en bestaat uit diverse wetgevingsvoorstellen.

ZZS

Bijlage 12a, 12b en 13 van de Activiteitenregeling milieubeheer zijn geactualiseerd, waardoor bijvoorbeeld in bijlage 13 voor diverse ZZS de grenswaarde als maximaal toelaatbaar risiconiveau (MTR) van de immissieconcentratie is toegevoegd. Door deze toevoeging moet voor meer stoffen een immissietoets worden uitgevoerd om vast te stellen of aan de MTR wordt voldaan.

Ook eenvoudig voldoen aan uw verplichtingen? Overweeg dan eens onze online tool Makeonline. Hiermee maakt u aantoonbaar op welke wijze binnen uw organisatie voldaan wordt aan (wijzigingen in) wet- en regelgeving.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van Makeonline wet- en regelgeving? Neem contact met ons op.

Bekijk ook:
Geschreven door
Hannah Meijer
Coördinator content Makeonline

Tel.: 0334221389

E-mail: ham@kwa.nl

Volgend bericht
Gerelateerde dienst
Wet- en regelgeving

Makeonline wet- en regelgeving van KWA biedt u dé oplossing om op de hoogte te komen en te blijven van díe arbo- en mi...