(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-NN6VMBC');

15-11-2021

SDE++ 2022 wordt verhoogd tot maximaal 11 miljard euro

De regeling gaat open in juni 2022, begin nu al met uw aanvraag. 

Op Prinsjesdag werd al duidelijk dat het openstellingsbudget van de SDE++ in 2022 met maximaal 6 miljard zou worden verhoogd naar maximaal 11 miljard euro. In de recente kamerbrief heeft de minister aangekondigd dat aanvragen voor de regeling al in juni 2022 kunnen worden ingediend. Hij heeft een concrete financiële uitwerking meegestuurd aan de Tweede Kamer. Het definitieve budget wordt 'aan de hand van interesse uit de markt' later vastgesteld.

Wat betekent dit voor u? 

Voor een subsidieaanvraag zijn een goede project-inkadering, de juiste vergunningen en berekeningen essentieel. Dit vraagt de nodige voorbereidingstijd. De doelstelling of zelfs noodzaak tot energietransitie is een actuele uitdaging voor bedrijven. Duurzaamheid en kostenbesparing zijn belangrijke drijfveren.

De Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++), is hét instrument voor industriële bedrijven om kosteneffectief stappen te zetten in de energietransitie. Op dit moment is het voor u belangrijk na te gaan of projecten in aanmerking komen voor subsidie.

De SDE++ is een stimuleringsregeling met een meerjarige subsidie op de exploitatie van CO­-arme en CO2-vrije productie. Het is bedoeld als een compensatie voor de ‘onrendabele top’ van een techniek.

Koppeling ODE – SDE++ in 2022 minder sterk

Uit de financiële uitwerking in de kamerbrief blijkt ook dat de koppeling van de SDE++ uitgaven en de inkomsten uit de Opslag Duurzame Energie (ODE) minder sterk wordt. De budgetverhoging van 2022 wordt grotendeels uit algemene middelen gehaald om stijging van de energierekening van huishoudens en bedrijven te voorkomen.

Wij adviseren u al deze maand te starten met het voorbereiden van uw aanvraag. Heeft u projectideeën of wilt u een goed beeld krijgen van wat de SDE++-regeling kan betekenen voor uw plannen? Neem contact op met onze adviseurs. 

Bekijk ook:
KWA Symposium Koersvast Duurzaam Ondernemen

Wat is uw volgende stap richting duurzaam ondernemen? 

Geschreven door
Berry de Jong
Procestechniek en Energie

Tel.: 0334221344

E-mail: bj@kwa.nl

Vorig bericht

02-11-2021

Totaalverbod op PFAS wordt verwacht

De Unie van Waterschappen pleit voor een totaalverbod op PFAS. 

Gerelateerde dienst
Energie- en procestechniek

Uw productieproces heeft diverse levensfases: ontwerp, bouw, operationeel en transitie/optimalisatie. KWA speelt bij all...