Logo KWA
Of zoekt u wat anders?

nl

NL EN
Nieuws

Nieuwste ontwikkelingen wet- en regelgeving Q3 2019

De ontwikkelingen over het 3e kwartaal van 2019 staan in Makeonline wet- en regelgeving. In compliance zijn betekent dat u relevante wet- en regelgeving en het bijhouden van de wijzigingen hierop, in kaart moet brengen voor uw bedrijf. Makeonline helpt u in compliance te komen en blijven. 

29-10-2019

Enkele highlights:

Brexit

Het Verenigd Koninkrijk heeft enige tijd geleden aangekondigd dat het de Europese Unie gaat verlaten. De verwachte datum is 31 oktober 2019. Dit heeft verschillende gevolgen voor onder andere de emissiehandel en de in- en uitvoer van chemische stoffen.

PFAS

Het ‘Tijdelijk handelingskader voor gebruik PFAS-houdende grond en baggerspecie’ is gepubliceerd. Het doel van dit handelingskader is het voorkomen van stagnatie bij werkzaamheden waarbij verontreinigde grond en baggerspecie vrijkomt. Daarnaast zijn in de CROW-richtlijn 400 ‘Werken in en met verontreinigde bodem' voor PFAS nieuwe SRC-arbowaarden toegevoegd.

PGS

De conceptteksten van PGS 15 'Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen' , PGS 16 ‘LPG: Afleverinstallaties , vulinstallaties en skid-installaties’ en PGS 30 ‘Vloeibare brandstoffen in bovengrondse tank- en afleverinstallaties’ zijn gepubliceerd.

Wekelijks screent en beoordeelt KWA diverse bronnen om onze klanten van relevante wijzigingen en ontwikkelingen in wet- en regelgeving op de hoogte te brengen.

Ook eenvoudig voldoen aan uw verplichtingen? Overweeg dan eens onze online tool Makeonline. Hiermee maakt u aantoonbaar op welke wijze binnen uw organisatie voldaan wordt aan (wijzigingen in) wet- en regelgeving.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van Makeonline wet- en regelgeving? Neem contact met ons op.

 

Bekijk ook: