(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-NN6VMBC');

13-12-2022

Nú aan de slag met de Energiebesparingsplicht

Verplicht vanaf 1 januari 2023, bent u voorbereid?

Gaat er een lichtje bij u branden bij het woord Energiebesparingsplicht? Deze plicht is op 1 januari 2023 ingegaan. In dit artikel leggen KWA-adviseurs Fons Heuven en Berry de Jong uit wat de Energiebesparingsplicht inhoudt, wat er van u verwacht wordt en hoe u moet gaan handelen. Belangrijkste boodschap als eerste: “Ga hier snel mee aan de slag, kom nú in de actiestand”.

Als eerste: wat is de Energiebesparingsplicht? Wij citeren het RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland): “De Energiebesparingsplicht verplicht bedrijven en  instellingen om alle CO2-reducerende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder uit te voeren. Dat geldt voor bedrijven en instellingen die per jaar vanaf 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgas of een equivalent daarvan verbruiken”.

Hier hoort uitleg bij. Fons en Berry: “Ieder bedrijf, groot of klein (denk MKB), moet er straks aan geloven én er zijn straks geen uitzonderingen meer zoals nu: de energiebesparingsplicht. Voor alle bedrijven die vallen onder het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) of Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) met het genoemde energieverbruik geldt deze verplichting.”

KWA verdeelt het in 5 stappen

Stap 1

Wees bewust van de Energiebesparingsplicht. Misschien een open deur, maar toch. In de  bijgevoegde tabel ziet u welke verplichting voor u van toepassing is en de bijbehorende deadlines.

 

Stap 2

Zoals is weergegeven in de tabel is er een informatieplicht en een onderzoeksplicht. De informatieplicht houdt in dat u de overheid informeert over uw energieverbruik, de uitgevoerde besparingsmaatregelen en alle maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar en minder die u nog moet uitvoeren. Met de erkende maatregelenlijsten (EML), die door de overheid zijn opgesteld, gaat u na welke maatregelen van toepassing zijn.

De informatieplicht maakt u kenbaar door de EML in te vullen in e-loket van RVO. Voor energie-intensieve bedrijven geldt daarnaast de onderzoeksplicht. Deze bestaat uit een uitgebreid energiebesparingsonderzoek naar alle activiteiten binnen uw bedrijf. In de rapportage staan diverse analyses en de energiebesparende maatregelen met de bijbehorende onderbouwing.

Stap 3

U heeft een rapportage gemaakt en in stap 3 maakt u een uitvoeringsplan. De maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder en de verplichte maatregelen voegt u toe aan dit uitvoeringsplan. De terugverdientijd wordt berekend op basis van een vaste berekeningsmethodiek en energietarieven die zijn vastgesteld door de overheid. Het is toegestaan om voor de onderzoeksplicht eigen energietarieven toe te passen.

Stap 4

Tijd voor de uitvoering. Nadat u uw plan heeft ingediend bij het e-loket wordt uw plan getoetst (en goedgekeurd). De Omgevingsdienst is belast met de toetsing en hiermee maakt u eventueel aanvullend afspraken. De deadline voor het indienen is 1 december 2023. Bent u dan klaar? Nog niet helemaal, op 5 december 2024 moet u de EED energie-audit opnieuw indienen.

Wij adviseren dit te combineren met de Energiebesparingsplicht. Door dit in één keer te doen, scheelt het u tijd en geld. Bovenstaande stappen moet u elke 4 jaar herhalen. Vergeet dus niet de verplichte maatregelen ook uit te voeren volgens uw uitvoeringsplan!

Stap 5

Voor stap 5 nemen we u mee naar 2030 en 2050: stel een langetermijnvisie en roadmap op. We hebben het over de energietransitie, nul CO2-uitstoot en 100 procent duurzame energie in 2050. 2050 is overmorgen, zegt KWA. Hoewel het niet wettelijk verplicht is, is het belangrijk om te bepalen hoe u in de nabije toekomst omgaat met uw energieverbruik en investeringen om in de toekomst niet voor verrassingen te komen staan.

We herhalen het nog een keer: kom nú in actie om alle stappen op tijd te doorlopen. KWA helpt u bij alle vragen en bij alle stappen in het traject.

Bekijk ook:
KWA Symposium Koersvast Duurzaam Ondernemen

Wat is uw volgende stap richting duurzaam ondernemen? 

Geschreven door
Berry de Jong
Procestechniek en Energie

Tel.: 0334221344

E-mail: bj@kwa.nl

Fons Heuven
Energie en stoom

Tel.: 0334221337

E-mail: ajh@kwa.nl

Gerelateerde dienst
EED Energieaudits en Energiebesparingsplicht

Grote bedrijven zijn sinds 5 december 2015 verplicht gesteld om vierjaarlijks een energieaudit uit te laten voeren. Per ...