Logo KWA
Of zoekt u wat anders?

nl

NL EN
Nieuws

KWA werkt mee aan ISSO 13 publicatie

KWA heeft meegewerkt aan het ontwikkelen van kennis om storingen, vervuiling en schade in gesloten warm- en gekoeldwatersystemen te voorkomen. Deze kennis is ondergebracht in ISSO-publicatie 13 ‘Voorkomen van corrosie en vervuiling’.

07-10-2019

De vorige versie van de publicatie bestaat al sinds 1983. Echter, 40 jaar geleden werden cv-installaties aangelegd in staal en werd er op hoge temperaturen gestookt.

Tegenwoordig bestaan installaties uit veel meer materialen, kleinere diameters en worden ze bedreven op lagere temperaturen. In combinatie met zuurstoftoetreding door bijvoorbeeld onvoldoende drukbehoud leidt dit vaak tot corrosie- en vervuilingsproblemen. Daardoor was het nodig ISSO-publicatie 13 te actualiseren.

De nieuwe ISSO-publicatie 13 geeft richtlijnen voor de ontwerp- en aanleg- en onderhoudsfase om corrosie en samenhangende vervuiling te voorkomen. Hij sluit weer aan bij de hedendaagse installatiepraktijk.

Storingen voorkomen door juiste waterkwaliteit

Het voorkomen van zuurstoftoetreding in de installatie is een essentiële factor om corrosie te voorkomen. Afhankelijk van de robuustheid van het systeem en de gebruikte materialen kan de gewenste waterkwaliteit worden bepaald. Verder zijn er aandachtspunten en stappenplannen opgenomen die helpen bij het maken van keuzes.

Deze ISSO-publicatie is vooral bedoeld voor vakmensen die gesloten gekoeld- en warmwatersystemen ontwerpen, realiseren, en/of onderhouden.

Input van professionals

Deze herziene uitgave van ISSO 13 is tot stand gekomen dankzij de input van diverse professionals. Als KWA Bedrijfsadviseurs BV hebben we graag bijgedragen aan de kennisontwikkeling op dit gebied.

ACTIECODE voor tijdelijke gratis toegang ISSO 13

De publicatie is te bestellen via www.isso.nl en beschikbaar via de ISSO-KennisBank. Met de actiecode: < KWA ISSO-13-2019 > krijgt u tijdelijk gratis 2 dagen toegang tot de online uitgave.

Interesse? Stuur een e-mail naar bestellingen@isso.nl, vermeld daarbij de code en u ontvangt tijdelijk toegang tot de uitgave.

 

Bekijk ook: