window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-22894091-3');

Asbest

Asbest is in het verleden veel toegepast in gebouwen en procesinstallaties. Restanten hiervan kunnen voor bijvoorbeeld verharding of ophoging in de bodem terecht zijn gekomen. KWA is gespecialiseerd in omvangrijke en complexe projecten op het gebied van asbestonderzoek/-inventarisaties en asbestsaneringen ...

Inventarisaties, saneringsplan en saneringsbegeleiding
 
Asbest is in het verleden veel toegepast in gebouwen en procesinstallaties. Restanten hiervan kunnen voor bijvoorbeeld verharding of ophoging in de bodem terecht zijn gekomen. KWA is gespecialiseerd in omvangrijke en complexe projecten op het gebied van asbestonderzoek/-inventarisaties en asbestsaneringen. Een inventarisatie van gebouwen/installaties of onderzoek in de grond naar de aanwezigheid van asbest geeft inzicht in (financiële) consequenties en eventuele gezondheidsrisico’s.
 
Asbestonderzoek in grond
Voor een bouwvergunning of een WM-vergunning is bodemonderzoek (veelal) vereist en ook bij onroerend goedtransacties is het van belang om de financiële consequenties van een bodemverontreiniging in beeld te hebben. Het bodemonderzoek kan zich specifiek richten op de vaststelling van de aanwezigheid van asbest in grond conform de NEN 5707. KWA is voor het uitvoeren van asbest in grondonderzoek gecertificeerd conform de BRL 2000. Ook voor het vervolgtraject kan u bij ons terecht, zoals de vaststelling van de risico’s, opstellen van het saneringsplan en saneringsbegeleiding.
 
Asbestinventarisaties en saneringsbegeleiding
Voor het verkrijgen van een sloopvergunning is een asbestinventarisatie conform de SC 540 een wettelijke verplichting. Daarnaast is een (preventieve) inventarisatie zinvol en bruikbaar in geval van onderhouds- of renovatiewerkzaamheden. Operationeel worden asbestinventarisaties uitgevoerd als onderdeel van de RI&E in het kader van de Arbowet.
 
Bij het aantreffen van asbest biedt een risicobeoordeling volgens NEN 2991 uitsluitsel of er sprake is van gezondheidsrisico’s voor betrokkenen/gebruikers. Zo ja, zijn er maatregelen nodig om deze risico’s weg te nemen. Nadere uitwerking van deze maatregelen, inclusief het op kosten zetten, de aanbesteding en de begeleiding van de saneringswerkzaamheden, zijn zaken waarbij KWA veelvuldig betrokken is.

KWA is voor deze werkzaamheden SC 540 gecertificeerd en voert haar werkzaamheden uit volgens de geldende wet- en regelgeving.

Bekijk ook

02-03-2020

Geothermie in de gebouwde omgeving

De ontwikkelingen op het gebied van verduurzaming van onze energievoorziening gaan op dit moment raz...

20-06-2019

Commissioning: begin op tijd

Commissioning, ofwel inbedrijfstellen, is voor alle realisatieprojecten misschien dé belangrijkste ...

Betrokken adviseurs
Hendrik Koudijs
DIA en veiligheid

Tel.: 0334221319

E-mail: ko@kwa.nl

Gerelateerde dienst
Strategische advisering

Strategische advisering gaat verder dan het presenteren van resultaten of het uitvoeren van een (kortlopend) project. St...