(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-NN6VMBC');

Asbest

KWA is gespecialiseerd in advisering rondom verwijdering en beheersing van asbest in omvangrijke en complexe projecten in de industrie. Zicht op de aanwezigheid van asbest in gebouwen of onderzoek naar asbest in de grond geeft u inzicht in (financiële) consequenties en gezondheidsrisico’s.

Advies over asbestverwijdering of beheersing van risico’s

Asbest is tot 1994 veel toegepast in gebouwen en procesinstallaties. Restanten hiervan kunnen als gevolg van bijvoorbeeld sloopactiviteiten in het verleden in de bodem terecht zijn gekomen. KWA is gespecialiseerd in pragmatisch advies rondom verwijdering of beheersing van asbest. Wanneer bekend is waar asbest in de gebouwen of installaties is toegepast, adviseert KWA over pragmatische en kosteneffectieve verwijdering (vaak in samenloop met reparatie of verbouwing), maar ook het verantwoord beheren van asbesttoepassingen zodat er geen blootstellingsrisico’s zijn.

Asbestonderzoek in grond

Voor een bouw- of milieuvergunning (omgevingsvergunning) is bodemonderzoek veelal vereist en bij onroerend goedtransacties is het van belang om de financiële consequenties van een bodemverontreiniging in beeld te hebben. Het bodemonderzoek kan zich specifiek richten op de vaststelling van de aanwezigheid van asbest in grond conform de NEN 5707. KWA is voor het uitvoeren van een dergelijk asbest-in-grondonderzoek gecertificeerd conform de BRL 2000. Ook voor het vervolgtraject kunt u bij ons terecht, zoals de vaststelling van de risico’s, opstellen van het saneringsplan en saneringsbegeleiding.

Begeleiding asbestverwijdering of opstellen beheersplan

Voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning ((ver)bouw/slopen) is een asbestinventarisatie conform de SC 540 een wettelijke verplichting (voor bouwwerken van vóór 1994). Daarnaast is een inventarisatie sterk aan te raden in geval van onderhouds- of renovatiewerkzaamheden in gebouwen en installaties van vóór 1994 om vertraging en kostenverhoging tijdens uitvoering te voorkomen. 

Operationeel worden asbestinventarisaties uitgevoerd als onderdeel van de RI&E in het kader van de Arbowet. KWA is niet gecertificeerd om asbestinventarisaties ten behoeve van asbestsaneringen uit te voeren, maar helpt klanten om een op hun bedrijfssituatie gerichte inventarisatie uit te (laten) voeren, óf beoordeelt de voor klanten uitgevoerde asbestinventarisaties en adviseert over het vervolgtraject.

Gezondheidsrisico's beoordelen

Bij het aantreffen van asbest biedt een risicobeoordeling volgens NEN 2991 uitsluitsel of er sprake is van gezondheidsrisico’s voor betrokkenen/gebruikers. KWA kan deze voor u uitvoeren. Als er risico’s worden vastgesteld, zijn er maatregelen nodig om deze weg te nemen. Nadere uitwerking van deze maatregelen, inclusief het op kosten zetten, de aanbesteding en de begeleiding van de saneringswerkzaamheden, zijn zaken waar KWA veelvuldig bij betrokken is.

Als er geen sloop- of renovatieplannen zijn, kan er ook voor gekozen worden om asbest niet te verwijderen, maar te beheersen. In dat geval stelt KWA een beheersplan op met gerichte controleacties, bijvoorbeeld als onderdeel van de RI&E.

Bekijk ook

16-12-2019

KWA slaagt voor audit asbestinventarisatie

Ook dit jaar is KWA geaudit voor de jaarlijkse externe asbest SC-540. Het resultaat is, zoals ieder ...

Betrokken adviseurs
Hendrik Koudijs
ADR veiligheidsadviseur

Tel.: 0334221319

E-mail: ko@kwa.nl

René Koppers
Bodem en milieu

Tel.: 0334221318

E-mail: kop@kwa.nl

Gerelateerde dienst
Strategische advisering

Strategische advisering gaat verder dan het presenteren van resultaten of het uitvoeren van een (kortlopend) project. St...