(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-NN6VMBC');

06-01-2020

Wat betekent de actualisatie PFAS-regeling voor u?

Op 8 juli 2019 werd het tijdelijk handelingskader PFAS van kracht. De strenge normen zorgden voor veel problemen bij grondverzet- en bouwbedrijven. 

Op 29 november 2019 werd de geactualiseerde versie van het tijdelijk handelingskader PFAS gepubliceerd. Deze geactualiseerde versie vervangt het tijdelijk handelingskader van 8 juli 2019.

Dit nieuwe handelingskader betekent in de praktijk dat er een ruimere norm is voor PFAS-stoffen.

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen?

  1. Kleine partijen grond uit onverdachte locaties mogen zonder analyse op PFAS worden afgevoerd naar een grondbank. Het transport vindt plaats op afvalstroomnummer van de grondbank. De grondbank mag deze partijen ‘opbulken’ tot 100 ton en dan (indicatief) keuren.
  2. Voor baggerspecie verandert er niet zoveel. Wel is het voor een aantal diepe plassen, die een open verbinding hebben met een zogeheten rijkswater, mogelijk om baggerspecie met 3,7 μg/kg PFOS en 0,8 overige PFAS te ontvangen. Het ministerie heeft een overzicht gepubliceerd van deze diepe plassen.
  3. Voor het toepassen van grond op landbodem boven grondwaterniveau (voor de functieklasse of bodemkwaliteitsklasse landbouw/natuur) is de norm verruimd van 0,1 naar 0,9 μg/kg voor PFOS en 0,8 μg/ds voor overige PFAS. Dat betekent dat vrijgekomen grond tot en met deze waarden vrij toepasbaar is op landbodems, ook als lokale overheden tot nu toe lagere tijdelijke normen hadden vastgesteld. Wanneer lokale overheden hogere normen hanteren, blijven deze normen uiteraard gelden.
  4. Voor grond onder oppervlaktewater of in grondwaterbeschermingsgebieden blijft de norm voorlopig op 0,1 μg/kg.
  5. Wanneer in de functieklasse landbouw/natuur lokaal een hogere achtergrondwaarde is vastgesteld, mag grond tot deze achtergrondwaarde worden toegepast tot een maximum van 3,7,3,3 μg/kg.
  6. Voor de functieklassen wonen en industrie blijven de 3,7,3,3 μg/kg normen gelden.
  7. Voor toepassing van grond onder grondwaterniveau (kelders, rioleringen, etc.) geldt een maximumnorm van 0,9 μg/kg PFOS en 0,8 μg/kg overige PFAS. Voor partijen die door zetting onder grondwaterniveau zakken, worden beschouwd als zijnde bovengronds toegepast.
  8. Als we dit alles bij elkaar bekijken, betekent de actualisatie dat we nog steeds in bijna alle gevallen moeten analyseren op PFAS. Alleen is er meer ruimte om grond af te zetten zonder altijd te achtergrondwaarden van de toepaslocatie te moeten meten.

Bron: cumula.nl, auteur Gerben Zijlstra.

Meer informatie vindt u bij rijksoverheid, kamerstukken.

 

Bekijk ook:
Geschreven door
Suzanne Por
Bodembescherming en bodemonderzoek

Tel.: 0334221324

E-mail: spo@kwa.nl

Vorig bericht

16-12-2019

KWA slaagt voor audit asbestinventarisatie

Ook dit jaar is KWA geaudit voor de jaarlijkse externe asbest SC-540. Het resultaat is, zoals ieder ...

Gerelateerde dienst
Bodem

Met allerlei bodemaspecten kunt u als eigenaar of gebruiker van een locatie op verschillende manieren te maken krijgen, ...