(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-NN6VMBC');

08-01-2024

Koeling op politieke agenda: een kans voor bodemenergie

Duurzame koeling steeds meer nodig. 

Nederland zit middenin de energietransitie. Om de beoogde klimaatdoelstellingen te halen worden er de komende jaren veel duurzaamheidstoepassingen ingevoerd om de CO2-uitstoot te verminderen en daarmee de opwarming van het klimaat tegen te gaan. Maar ook is de verwachting dat de koudevraag van gebouwen in Nederland de komende jaren gaat toenemen en daarmee het elektriciteitsverbruik in de zomer.

Uit een bericht van de Tweede Kamer (oktober 2023) blijkt dat de toenemende koudevraag nu door de politiek wordt geagendeerd. En dit biedt kansen voor de toepassing van bodemenergie.

Door Deltares en TNO is op verzoek van BZK een inventarisatie gedaan naar de acties die invulling kunnen geven aan de benodigde verhoogde koelbehoefte in de woningen. Er is nu in circa 20% van de huishoudens een klimaatinstallatie met airco aanwezig. De verwachting is dat dit aandeel zal groeien.

Meer data zijn nodig

Uit het onderzoek blijkt verder dat er vooral aanvullende informatie nodig is over het huidige koelgedrag, en de ervaringen van bewoners in relatie tot hittebeleving en de reeds getroffen maatregelen. De beschikbare modellen zijn (nog) niet voldoende gevalideerd, en daardoor kan over de effectiviteit van maatregelen en mogelijke beleidsinstrumenten in huidig stadium weinig gesteld worden. Ook in de rest van Europa is de benodigde data nog schaars.

Bodemenergie gebruiken voor koeling

Een bewezen techniek voor duurzame koeling van de bebouwing is bodemenergie. Met een bodembron kan grondwater onttrokken worden met een temperatuur van 8 – 12 °C. Hiermee kan in de zomer direct hoge temperatuurkoeling geleverd worden aan gebouwen. Door koude af te staan aan het gebouw, warmt het water op. Deze thermische energie wordt vervolgens teruggebracht  in de bodem om in de winter, wanneer de warmtevraag hoog is, hergebruikt te worden voor gebouwverwarming.

De bodem fungeert als een thermische buffer van warmte en koude, waarbij het water de energie/temperatuur, waarmee het geïnfiltreerd wordt, grotendeels behoudt. Om gebouwen te koelen is het enkel noodzakelijk om het koude grondwater op te pompen met behulp van elektrisch aangedreven grondwaterpompen. Er is verder geen andere hulpenergie nodig, waardoor er, in tegenstelling tot airco’s of koelmachines, goedkoop en duurzaam kan worden voorzien in de benodigde koeling van het gebouw. Dit gegeven maakt bodemenergie een interessante techniek om de gebouwen in Nederland duurzaam te koelen en uiteraard ook te verwarmen.  

Een bewezen techniek

Bodemenergie is een bewezen techniek, en wordt in Nederland al vele jaren  toegepast in de utiliteit zoals ziekenhuizen, zorgcentra, universiteitsgebouwen en kassencomplexen en  woningbouw projecten. KWA heeft al ruim 22 jaar ervaring met het ontwerpen van bodemenergiesystemen.

Meer weten? 

Bent u geïnteresseerd en wilt u ook gebruik maken van duurzame warmte en koude uit eigen bodem? Neem dan contact op met één van onze specialisten Bodemenergie. Wij onderzoeken de toepassingsmogelijkheden, maken het ontwerp, vragen de benodigde vergunningen aan en begeleiden u bij de realisatie en exploitatie.  

Bekijk ook:
Geschreven door
Ad van Bokhoven
Geohydrologie en bodemenergie

Tel.: 0334221360

E-mail: avb@kwa.nl

Joris Groot
Bodemenergie en geothermie

Tel.: 0334221365

E-mail: jhg@kwa.nl

Volgend bericht

08-01-2024

Omgevingswet, kent u ons webinar al?

Ons webinar van begin januari 2024.

Gerelateerde dienst
Bodemenergie en aquathermie

Bodemenergie en aquathermie zijn een duurzame methode voor koude- en warmtevoorziening van gebouwen en woonwijken. Voora...