(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-NN6VMBC');

09-01-2020

Omgevingscheck geeft u inzicht in nieuwe Omgevingswet

De omgevingscheck. Een aanpak op maat waarmee u inzicht krijgt in wat er specifiek in úw bedrijf verandert vanwege de invoering van de nieuwe Omgevingswet per 1-1-2022. 

De nieuwe Omgevingswet treedt op 1 januari 2022 in werking. Eén van de grootste veranderingen onder de Omgevingswet is de introductie van het begrip ‘milieubelastende activiteit’. Dit begrip vervangt het huidige begrip ‘inrichtingen’.

Wat betekent dit? Uw bedrijf wordt onder de Omgevingswet gezien als een verzameling van één of meer milieubelastende activiteiten, waarbij ieder van deze milieubelastende activiteiten vergunningplichtig kan zijn. In het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) worden alle milieubelastende activiteiten beschreven, inclusief de voor de activiteit geldende regels en eventuele vergunningplicht.

Omgevingswetcheck door KWA

Met de Omgevingswetcheck maakt KWA voor u inzichtelijk welke milieubelastende activiteiten bij uw bedrijf worden onderscheiden en welke activiteiten hiervan vergunningplichtig zijn. Hiermee wordt voor u duidelijk wat de consequenties van de Omgevingswet op dit gebied zijn.

Hulp bij keuzes maken

Dit kan u helpen bij keuzes die mogelijk gemaakt moeten worden. Komt voor uw bedrijf bijvoorbeeld de vergunningplicht (grotendeels) te vervallen dan is het niet zinvol om nu nog een revisietraject op te starten. De Omgevingswetcheck kunt u dan gebruiken als onderbouwing richting de overheid.

Wilt u meer weten over de Omgevingswetcheck? Neem dan contact op. 

Bekijk ook:
Cursus Omgevingswet

Al het omgevingsrecht in één Omgevingswet. Wat betekent dat voor u? 

Geschreven door
Mieke Lucas
Vergunningen en milieu

Tel.: 0334221385

E-mail: ml@kwa.nl

Volgend bericht

03-02-2020

Mobiele arbeidsmiddelen binnen een ATEX-zone

Werkzaamheden worden op allerlei plaatsen uitgevoerd, ook binnen zogeheten gezoneerde gebieden. Aan ...

Vorig bericht
Gerelateerde dienst
Wet- en regelgeving

Makeonline wet- en regelgeving van KWA biedt u dé oplossing om op de hoogte te komen en te blijven van díe arbo- en mi...