Logo KWA
Of zoekt u wat anders?

nl

NL EN
Nieuws

Omgevingscheck geeft u inzicht in nieuwe Omgevingswet

De omgevingscheck. Een aanpak op maat waarmee u inzicht krijgt in wat er specifiek in úw bedrijf verandert vanwege de invoering van de nieuwe Omgevingswet per 1-1-2022. 

09-01-2020

De nieuwe Omgevingswet treedt op 1 januari 2022 in werking. Eén van de grootste veranderingen onder de Omgevingswet is de introductie van het begrip ‘milieubelastende activiteit’. Dit begrip vervangt het huidige begrip ‘inrichtingen’.

Wat betekent dit? Uw bedrijf wordt onder de Omgevingswet gezien als een verzameling van één of meer milieubelastende activiteiten, waarbij ieder van deze milieubelastende activiteiten vergunningplichtig kan zijn. In het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) worden alle milieubelastende activiteiten beschreven, inclusief de voor de activiteit geldende regels en eventuele vergunningplicht.

Omgevingswetcheck door KWA

Met de Omgevingswetcheck maakt KWA voor u inzichtelijk welke milieubelastende activiteiten bij uw bedrijf worden onderscheiden en welke activiteiten hiervan vergunningplichtig zijn. Hiermee wordt voor u duidelijk wat de consequenties van de Omgevingswet op dit gebied zijn.

Hulp bij keuzes maken

Dit kan u helpen bij keuzes die mogelijk gemaakt moeten worden. Komt voor uw bedrijf bijvoorbeeld de vergunningplicht (grotendeels) te vervallen dan is het niet zinvol om nu nog een revisietraject op te starten. De Omgevingswetcheck kunt u dan gebruiken als onderbouwing richting de overheid.

Wilt u meer weten over de Omgevingswetcheck? Neem dan contact op. 

Bekijk ook:
Bijeenkomst

08-12-2020 - Online

Online cursus Omgevingswet

De overheid wil al het omgevingsrecht bundelen in één Omge... Lees meer