(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-NN6VMBC');

03-02-2020

Mobiele arbeidsmiddelen binnen een ATEX-zone

Werkzaamheden worden op allerlei plaatsen uitgevoerd, ook binnen zogeheten gezoneerde gebieden. Aan werkzaamheden binnen die gezoneerde gebieden worden extra eisen gesteld. Zo mogen er binnen een gezoneerd gebied geen ontstekingsbronnen worden geïntroduceerd.

Is er toch apparatuur met een ontstekingsbron nodig, dan dient deze apparatuur te voldoen aan de ATEX 114 richtlijn.

In het jaarplan 2020 van I-SZW is aangekondigd dit jaar meer focus te leggen op ‘mobiele arbeidsmiddelen in ATEX-zones’. Hierop komt (met name bij de Brzo-inspecties) dan ook de focus te liggen. De reden is dat bij veel bedrijven uitzonderingsregels worden toegepast wat betreft het gebruik van mobiele arbeidsmiddelen binnen deze ATEX-zones. In veel gevallen werd met een werkvergunning en gasmeter afgeweken van het gebruik van explosieveilige (EX) gereedschappen of arbeidsmiddelen.

Bij veel bedrijven problemen

Met de wetswijziging van afgelopen 1 januari heeft de overheid de mogelijkheid tot het afwijken van ATEX-equipment binnen ATEX-zones erg lastig gemaakt. Dit betekend dat mobiele arbeidsmiddelen binnen een ATEX-zone moeten voldoen aan de eisen (categorie, gasgroep / stofgroep en T-klasse) overeenkomstig de zone. Dit levert bij veel bedrijven problemen op, omdat niet alle arbeidsmiddelen explosieveilig te verkrijgen zijn.

Om een pragmatische oplossing te bieden voor dit probleem, zijn er enkele werkwijzen ontwikkeld. Ook zijn er lijsten in omloop waarop een groot scala aan arbeidsmiddelen beschreven staan die in explosieveilige uitvoering te verkrijgen zijn.

Meer leren?

Wilt u graag meer informatie over het omgaan met mobiele arbeidsmiddelen en de ontwikkelde werkwijzen?

In de informatiemiddag van 12 maart ‘Mobiele arbeidsmiddelen binnen ATEX zones’ wordt hier dieper op in gegaan.

U kunt zich hier aanmelden.

Bekijk ook:
ATEX-trainingen voor Waterschap Vechtstromen

Zo'n 70 medewerkers volgden de training. 

Volgend bericht