(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-NN6VMBC');

28-10-2016

Geldigheidsduur van bodemonderzoeken

Binnen de bodembranche wordt door onder andere bevoegde gezagen een maximale geldigheidsduur van 5 jaar gehanteerd voor reeds uitgevoerde bodemonderzoeken.

Momenteel wordt binnen de bodembranche door onder andere bevoegde gezagen een maximale geldigheidsduur van 5 jaar gehanteerd voor reeds uitgevoerde bodemonderzoeken.

Voor bedrijven die een bodemonderzoeksrapport van ouder dan 5 jaar hebben en een Omgevingsvergunning-bouw aanvragen, betekent dit dat het bodemonderzoek geactualiseerd moet worden. En dat dus opnieuw kosten moeten worden gemaakt.

In een aantal gevallen had in principe het hergebruiken van het bestaande bodemonderzoekrapport met een aanvullend historisch onderzoek ook afdoende geweest. Alleen wordt deze ruimte nu niet door het bevoegd gezag gegeven.

Met de ontwikkelingen rond onder andere de Omgevingswet, Basisregistratie Ondergrond en de herziening van de NEN 5725 (historisch onderzoek voor landbodem) is onlangs de vraag gesteld waarop de termijn van 5 jaar gebaseerd is en of deze termijn wel zo reëel is. De komende maanden wordt beantwoording van deze vraag door de overheid opgepakt.

Wellicht kunnen in de nabije toekomst bestaande bodemonderzoeksrapporten onder voorwaarden wel worden hergebruikt, wat voor de bedrijven kostenbesparend kan uitvallen.

Heeft u vragen? Neem contact op met onze expert Suzanne Por.

Bekijk ook:
Geschreven door
Suzanne Por
Bodembescherming en bodemonderzoek

Tel.: 0334221324

E-mail: spo@kwa.nl

Volgend bericht

19-01-2017

Sprinklerinstallatie verdient aandacht

Hoe zorg je dat een installatie goed functioneert? De combinatie water/metaal vraagt aandacht om cor...

Vorig bericht

16-09-2016

ATEX 114 en ATEX 153: wat is er nieuw?

De ATEX-richtlijnen zijn van toepassing op alle plaatsen waar ontploffingsgevaar kan bestaan, zowel ...

Gerelateerde dienst
Bodem

Met allerlei bodemaspecten kunt u als eigenaar of gebruiker van een locatie op verschillende manieren te maken krijgen, ...