Logo KWA
Of zoekt u wat anders?

nl

NL EN
Nieuws

Geldigheidsduur van bodemonderzoeken

Binnen de bodembranche wordt door onder andere bevoegde gezagen een maximale geldigheidsduur van 5 jaar gehanteerd voor reeds uitgevoerde bodemonderzoeken.

28-10-2016

Momenteel wordt binnen de bodembranche door onder andere bevoegde gezagen een maximale geldigheidsduur van 5 jaar gehanteerd voor reeds uitgevoerde bodemonderzoeken.

Voor bedrijven die een bodemonderzoeksrapport van ouder dan 5 jaar hebben en een Omgevingsvergunning-bouw aanvragen, betekent dit dat het bodemonderzoek geactualiseerd moet worden. En dat dus opnieuw kosten moeten worden gemaakt.

In een aantal gevallen had in principe het hergebruiken van het bestaande bodemonderzoekrapport met een aanvullend historisch onderzoek ook afdoende geweest. Alleen wordt deze ruimte nu niet door het bevoegd gezag gegeven.

Met de ontwikkelingen rond onder andere de Omgevingswet, Basisregistratie Ondergrond en de herziening van de NEN 5725 (historisch onderzoek voor landbodem) is onlangs de vraag gesteld waarop de termijn van 5 jaar gebaseerd is en of deze termijn wel zo reëel is. De komende maanden wordt beantwoording van deze vraag door de overheid opgepakt.

Wellicht kunnen in de nabije toekomst bestaande bodemonderzoeksrapporten onder voorwaarden wel worden hergebruikt, wat voor de bedrijven kostenbesparend kan uitvallen.

Heeft u vragen? Neem contact op met onze expert Suzanne Por.

Bekijk ook: