(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-NN6VMBC');

13-06-2022

‘Hoge energieprijzen aanleiding voor routekaart CO2-reductie’

Wie is eerder, u of de toekomst?

Waar de coronapandemie in het voorjaar van 2020 nog zorgde voor historisch láge prijzen van fossiele brandstoffen, resulteerde de Russische invasie van Oekraïne in een enorme stijging van de gasprijzen. De elektriciteitsprijzen volgen hetzelfde verloop als de gasprijzen omdat een groot aandeel van de Nederlandse elektriciteit wordt opgewekt door fossiele brandstoffen.

De stijging van de prijzen wordt niet alleen veroorzaakt door de hoge grondstofprijzen (gas), maar ook door het lage niveau van de gasvoorraden en de hoge prijs voor CO2­-uitstoot (EU-ETS). Het niveau van de gasvoorraden zal, al dan niet verplicht, tegen hoge tarieven worden aangevuld. De Europese Commissie heeft een voorstel gedaan tot het verplicht aanvullen van de gasvoorraden tot ten minste 80% vóór de winter. De verwachting is dat de gasprijzen nog langere tijd hoog zullen blijven. En dit zijn slechts de grondstofprijzen, hier komen de opslagen, heffingen, belastingen en emissierechten nog bij! De prijs voor CO2-uitstoot op de Europese CO2-emissiehandel EU-ETS, neemt sinds circa november 2020 vrijwel lineair toe.

Iedereen gaat het merken

In de Europese Klimaatwet zijn doelen vastgelegd voor een klimaatneutrale Europese Unie in 2050. Een belangrijk tussendoel uit de Europese Klimaatwet is de vermindering van broeikasgasemissies met 55 procent in 2030 ten opzichte van 1990. De opeenstapeling van maatregelen die hiervoor nodig zijn, zorgen ervoor dat iedere energieverbruiker in Nederland dit gaat merken. Door de stijgende prijzen wordt het energieverbruik een steeds groter deel van de productiekostprijs. Bij KWA helpen we bedrijven met onze rekenmodellen inzicht te krijgen in de energierekening van vandaag én overmorgen. Bovendien: de stijgende prijzen dwingt bedrijven ertoe om een strategisch plan op te stellen voor CO2-reductie.

Kan het anders?

Daarom is het belangrijk dat u vooraf nadenkt over hoe het anders kan. Projecten en vervangingsinvesteringen van processen komen maar één a twee keer voor tot 2050. Het moet dus in één keer goed.

Een CO2-reductieplan met een roadmap van de CO2-reductiemaatregelen tot 2030 met doorkijk naar 2050 biedt in één oogopslag de kansrijke opties, planning, mijlpalen en onderlinge verbanden. Ook geeft dit inzicht in de impact op de productiekostprijs. Verder laat de roadmap het verloop van de CO2-emissie zien tot 2050 en de afstand tot de benchmark. Het CO2-reductieplan bevat een plan van aanpak waarmee u een duidelijk handelingsperspectief heeft. Een routekaart CO2-reductie zorgt u ervoor dat u voorbereid bent op de toekomst.

Wilt u weten hoe u ook grip krijgt op uw energierekening, nu en overmorgen? KWA helpt u met het opstellen van een routekaart CO2-reductie. De vraag is wie is eerder, u of de toekomst? 

 

Bekijk ook:
Geschreven door
Quintus van Grol
Energietransitie

Tel.: 0334221334

E-mail: qg@kwa.nl

Berry de Jong
Procestechniek en Energie

Tel.: 0334221344

E-mail: bj@kwa.nl

Volgend bericht

23-06-2022

Energiemanagementsysteem voor Yara Sluiskil

Hoe gaat Yara Sluiskil de energietransitie oppakken? 

Gerelateerde dienst
Energiemonitoring

Energiemonitoring speelt bij veel bedrijven. KWA krijgt vaak de vraag: wat moeten we hiermee doen?