(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-NN6VMBC');

18-05-2020

Consultatie SDE++ tarieven voor 2021

Op 8 mei heeft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) haar conceptadvies met de SDE++ tarieven voor 2021 gepubliceerd. KWA ziet de SDE++ regeling als heel waardevol voor haar klanten om te verduurzamen en (een deel van) de energiekostenstijging te verzachten. Toch geeft PBL aan dat er voor de industriële CO2-reductieopties zoals warmtepompen en restwarmte inzet nog maar weinig animo is wat betreft de consultatie.

Heeft u plannen? KWA helpt u graag om na te gaan of dit past in voorgenomen huidige of toekomstige SDE++-categorieën. Zo zorgen we er samen voor dat u uw plannen straks kunt realiseren. Consultatie is open tot 22 mei 2020. Wilt u reageren, of kijken of de SDE++ regeling voor u interessant is? Neem contact met ons op.

Het doel van de Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie (SDE++) is het kosteneffectief stimuleren van de energietransitie. Hiermee wordt invulling gegeven aan de overheidsdoelstelling van 49% emissiereductie in 2030. Daarmee is de SDE++ dé kans voor industriële bedrijven om kosteneffectief stappen te zetten in de energietransitie.

Gelijkblijvende tarieven industriële CO2-reductie

In het conceptadvies staat dat de bedragen voor industriële CO2-reductie gelijk zijn gebleven. De minimale grootte voor een warmtepomp binnen de regeling is 500 kWth (in lijn met de ondergrens bij de biomassaketels). De extra correctie voor bedrijven die onder het ETS vallen is gehandhaafd (aanvullend op de marktprijs van CO2 -reductie). Opvallende nieuwe regel is de mogelijkheid te corrigeren op de prijs van ETS vergunningen, als de verwachting is dat bedrijven ETS-vergunningen vrijspelen door de CO2-reducerende installatie.

Projecten aanvragen in najaar 2020

Nog dit jaar vind de verbreding plaats en dit najaar kunnen projecten aangevraagd worden voor onder andere:

 • Elektrische boiler
 • Warmtepompen in de industrie
 • Industriële restwarmte
 • CCS, CO2 afvang en opslag (Carbon Capture and Storage)
 • Waterstofproductie via elektrolyse
 • Aquathermie: oppervlaktewater en afvalwater
 • Geothermie voor toepassing in gebouwde omgeving

Nieuwe categorieën in 2021

PBL heeft voor 2021 ook nieuwe categorieën doorgerekend. Dit zijn:

 • Biobased-productie (etheen uit ethanol of bionafta)
 • CO₂-afvang en levering aan de glastuinbouw
 • Elektrificatie op offshore-productieplatformen
 • Geavanceerde hernieuwbare brandstoffen voor vervoer (bio-LNG, gehydrogeneerde pyrolyse-olie (HPO) en bio-ethanol uit land- en bosbouwafval)
 • Recyling van kunststoffen (PET-productie via depolymerisatie en EPS-recycling)

Ná 2021

Een greep uit de groslijst voor nieuwe technieken die PBL nog op het netvlies heeft voor na 2021:

 • Alternatieve verwerking restgassen productieprocessen
 • Elektrificatie van condenserende stoomturbines
 • Elektrificatie van tegendrukstoomturbines
 • Kleinschalige off-grid waterstofproductie
 • Meertraps stoomturbines met elektrische aandrijving en generator
 • N2O-reductie
 • Procesgeïntegreerde warmtepomp
 • Verlagen van stoomcoproductie procesfornuizen

Heeft u plannen? Wilt u reageren, of kijken of de SDE++ regeling voor u interessant is? Neem contact met ons op.

Bekijk ook:
KWA Symposium Koersvast Duurzaam Ondernemen

Wat is uw volgende stap richting duurzaam ondernemen? 

Geschreven door
Berry de Jong
Procestechniek en Energie

Tel.: 0334221344

E-mail: bj@kwa.nl

Volgend bericht
Vorig bericht
Gerelateerde dienst
Energiemonitoring

Energiemonitoring speelt bij veel bedrijven. KWA krijgt vaak de vraag: wat moeten we hiermee doen?