Logo KWA
Of zoekt u wat anders?

nl

NL EN
Nieuws

Nieuwe praktijkrichtlijnen voor acculaadstations

De Nederlandse praktijkrichtlijn 3299 is van toepassing op het beoordelen van acculaadstations met tractiebatterijen. Deze norm (NPR 3299) beschrijft op een simpele wijze welke zaken er geregeld moeten zijn om deze laadstations veilig te kunnen gebruiken en onderhouden.

12-05-2020

In 2019 is een nieuwe versie van de praktijkrichtlijn verschenen, waarin de norm op sommige punten is aangepast. Deze nieuwe versie vervangt de NPR 3299 uit 2011. Hier vindt u de belangrijkste wijzigingen.

  1. De veiligheidszone (die vrij moet blijven van ontstekingsbronnen) boven de batterij is vergroot van 0,5 meter naar 0,6 meter.
  2. De formule voor het bepalen van de benodigde hoeveelheid ventilatie is aangepast. De constante in m3/h is aangescherpt.
  3. De formule voor het bepalen van de laadstroom is aangepast. Voorheen werd er aanbevolen om een laadstroom van 5A/100Ah aan te houden. In de nieuwe versie dient voor geregelde lader de daadwerkelijke laadstroom gehanteerd te worden. Bij ongeregelde laders dient 40% van de nominale laadstroom gehanteerd te worden.
  4. Om ontlading door middel van statische elektriciteit te voorkomen, moeten nu de voorschriften uit de TR60079-32-1 gevolgd worden.
  5. Werkzaamheden (en dus ook het gebruik van gereedschap) zijn alleen toelaatbaar als is vastgesteld dat de acculader is uitgeschakeld en geborgd tegen onbedoeld inschakelen (LOTOTO).
Op de foto een voorbeeld van een laadstation. 
Bekijk ook:
Bijeenkomst

05-11-2020 - Webinar

Verder met uw document explosieveiligheid

Leer link leggen tussen praktijk en document explosieveiligh... Lees meer