(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-NN6VMBC');

23-04-2024

Ontwikkelingen wet- en regelgeving: klimaatdoel 2040, ISO audit en grenswaarden voor diisocyanaten

In compliance zijn betekent dat u relevante wet- en regelgeving en het bijhouden van de wijzigingen hierop, in kaart moet brengen voor uw bedrijf. De ontwikkelingen over het 1e kwartaal van 2024 zijn nu beschikbaar in Makeonline.

3 interessante ontwikkelingen

Voorstel klimaatdoel 2040

De Europese Commissie heeft een voorstel gedaan om de uitstoot van broeikasgas tegen 2040 met 90 procent te verminderen ten opzichte van 1990. Het stellen van een extra klimaatdoelstelling voor 2040 zal, volgens de Europese Commissie, de lidstaten, de industrie, investeerders en burgers helpen in het nemen van beslissingen die de EU op koers houden om de klimaatdoelstelling in 2050 te realiseren.

De Europese Commissie heeft aangegeven na de Europese verkiezingen een wetgevingsvoorstel in te dienen tot wijziging van de Europese klimaatwet.

Energiebesparing onderdeel ISO audit

De SCCM heeft een afspraak vastgesteld met als doel tijdens de ISO 14001 audit meer aandacht te besteden aan de wijze waarop gecertificeerde bedrijven uitvoering geven aan de regelgeving met betrekking tot energiebesparing en de energietransitie.

Met de certificatie-instellingen is afgesproken dat binnen elke auditcyclus van drie jaar minimaal eenmaal aandacht wordt besteed aan deze onderwerpen. Dit betekent dat bijvoorbeeld gekeken wordt hoe de organisatie erkende maatregelen heeft geïmplementeerd en of aan de onderzoeks- en rapportageverplichtingen wordt voldaan.

Nieuwe grenswaarden voor diisocyanaten en herziene grenswaarden voor lood

Er is een nieuwe Richtlijn (EU) 2024/869 gepubliceerd waarin grenswaarden voor diisocyanaten zijn opgenomen. Diisocyanaten worden gebruikt als chemische bouwstenen in diverse sectoren en toepassingen, zoals in schuimen (isolatie-PUR), afdichtingsmiddelen (KIT) en coatings. Beroepshalve blootstelling aan diisocyanaten draagt, volgens diverse studies, substantieel bij aan het ontstaan van astma bij volwassenen. Daarnaast zijn de grenswaarden voor lood herzien.

Ook eenvoudig voldoen aan uw verplichtingen? Overweeg dan eens onze online tool Makeonline. Hiermee maakt u aantoonbaar op welke wijze binnen uw organisatie voldaan wordt aan (wijzigingen in) wet- en regelgeving.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van Makeonline? Neem contact met ons op.

Bekijk ook:
Geschreven door
Hannah Meijer
Coördinator content Makeonline

Tel.: 0334221389

E-mail: ham@kwa.nl

Ingrid Steenbeek

Tel.: 0334221310

E-mail: ist@kwa.nl

Vorig bericht

15-04-2024

Europees verbod op PFAS: stand van zaken

Naar verwachting gaat het verbod op PFAS op z’n vroegst van kracht in 2025.

Gerelateerde dienst
Makeonline software

Wij helpen u bij het ontwikkelen van uw visie op compliance of het verbeteren daarvan. Met Makeonline bieden wij maatwer...