(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-NN6VMBC');

29-03-2022

Budget SDE++ 2022 bekend: 13 miljard euro beschikbaar

Let op: vanaf 28 juni is 13 miljard euro beschikbaar. Vraagt u SDE++ aan? 

Vanaf 28 juni kunt u weer Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) aanvragen voor het verminderen van uw CO2-uitstoot. Uw bedrijf kan subsidie aanvragen voor projecten die hernieuwbare (duurzame) energie produceren of CO2-verminderende technieken toepassen zoals warmtepompen, de inzet van restwarmte en waterstofproductie. 

Hoog budget

Nooit eerder was er zoveel budget. Het totale bedrag is dit jaar verhoogd tot 13 miljard euro. Start deze maand nog met het voorbereiden van uw aanvraag! Op de laatste Prinsjesdag werd al duidelijk dat het openstellingsbudget van de SDE++ in 2022 met 6 miljard zou worden verhoogd. Door de hoge Europese CO2-prijs binnen de EU-ETS krijgen eerder goedgekeurde projecten minder subsidie en is er eenmalig 2 miljard extra budget beschikbaar.

Hybride glasovens, industriële warmtepompen, waterstof en geothermie

Nieuw dit jaar zijn de categorieën elektrificatie in de industrie door hybride glasovens, en waterstofinstallaties met een directe lijn met een wind- of zonnepark. Tot nu toe kende de SDE++ alleen een categorie voor een industriële warmtepomp met 8.000 vollasturen. Met de nieuwe categorie voor 3.000 vollasturen zijn installaties die minder uren draaien ook interessant. Aardwarmteprojecten (geothermie) krijgen in deze ronde langer de tijd om het project te realiseren na een subsidieaanvraag. Hierdoor sluit de SDE++ beter aan bij aardwarmteprojecten die in Nederland worden ontwikkeld.

Hoe pakt u dit aan?

Voor een subsidieaanvraag zijn een goede project-inkadering, de juiste vergunningen en berekeningen essentieel. Dit vraagt de nodige voorbereidingstijd. De doelstelling of zelfs noodzaak tot energietransitie is een actuele uitdaging voor bedrijven. Duurzaamheid en kostenbesparing zijn belangrijke drijfveren. De Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++), is hét instrument voor industriële bedrijven om kosteneffectief stappen te zetten in de energietransitie. Op dit moment is het belangrijk dat u nagaat of projecten binnen uw bedrijf in aanmerking komen voor subsidie.

Openstelling

De SDE++-regeling is hét instrument voor industriële bedrijven om kosteneffectief stappen te zetten in de energietransitie. De SDE++ is een stimuleringsregeling met een meerjarige subsidie op de exploitatie van CO­-arme en CO2-vrije productie. Het is bedoeld als een compensatie voor de ‘onrendabele top’ van een techniek.

De SDE-regeling werkt met 5 openstellingsrondes. Hierbij geldt dat technieken met een lagere subsidie per ton CO2-reductie eerder kunnen indienen en dus eerder aan bod komen zoals u ziet in deze afbeelding:

Figuur 1 Openstellingsrondes SDE++ 2022 (Bron: RVO)

Vooruitblik 2023, hekjes en vroege openstelling

De SDE++ sluit in 2022 op 6 oktober. Er komt daarmee naar alle waarschijnlijkheid géén 2e openstelling. Daarom vindt de openstellingsronde van de SDE++ 2023 voor de zomer plaats, waardoor projecten relatief snel opnieuw kunnen indienen als zij in 2022 (toch) geen subsidiebeschikking krijgen. Daarnaast wordt door de overheid de komende tijd gewerkt aan zogenoemde ‘hekjes’ waarmee kan worden geborgd dat duurdere technieken, zoals geothermie, voldoende aan bod komen in de SDE++. Deze hekjes moeten worden goedgekeurd door de Europese Commissie en gaan niet eerder dan de openstellingsronde van 2023 van kracht.

Heeft u projectideeën of wilt u een goed beeld krijgen van wat de SDE++-regeling kan betekenen voor uw plannen? Neem contact op onze adviseurs.

Bekijk ook:
KWA Symposium Koersvast Duurzaam Ondernemen

Wat is uw volgende stap richting duurzaam ondernemen? 

Geschreven door
Berry de Jong
Procestechniek en Energie

Tel.: 0334221344

E-mail: bj@kwa.nl

Gerelateerde dienst
EED Energieaudits en Energiebesparingsplicht

Grote bedrijven zijn sinds 5 december 2015 verplicht gesteld om vierjaarlijks een energieaudit uit te laten voeren. Per ...