(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-NN6VMBC');

02-08-2018

Bodemenergie rendabel?

Extra maatregelen zijn nodig om gebruikers sneller en vaker te laten kiezen voor duurzame energie, staat beschreven ...

Onderstaand artikel is gepubliceerd in het vakblad Bodem, nummer 4 augustus 2018.

Extra maatregelen zijn nodig om gebruikers sneller en vaker te laten kiezen voor duurzame energie, staat beschreven in het Energieakkoord. Om dit proces te stimuleren en te versnellen, zijn vijf Versnellingstafels samengesteld, waarin bedrijven, brancheorganisaties en overheid (EZK en RVO.nl) de handen ineen slaan om met concrete projecten een versnelling naar meer hernieuwbare energie te realiseren.

In opdracht van de Versnellingstafel ‘Decentrale Warmte’ voerde KWA een studie uit naar de ‘onrendabele top’ van bodemenergiesystemen in verschillende marktsegmenten.

Kader en onderzoeksvraag
De Versnellingstafel ‘Decentrale Warmte’ heeft de opdracht om het aandeel bodemenergie (warmte en koude) aanzienlijk te verhogen. De Versnellingstafel constateerde dat de financiering van bodemenergiesystemen één van de knelpunten vormt. De investering in een bodemenergiesysteem is relatief hoog, vergeleken met andere duurzame technieken, terwijl de gebruikskosten laag zijn. Subsidieregelingen, zoals de momenteel beschikbare ISDE-regeling en de EIA, kunnen helpen om de toepassing van bodemenergiesystemen te stimuleren, maar deze hebben momenteel maar een klein bereik.

De Versnellingstafel stelde KWA de volgende onderzoeksvragen: “Is er een onrendabele top bij bodemenergiesystemen, en zo ja, in welke marktsegmenten?” De resultaten van de studie gebruikt de Versnellingstafel mogelijk voor vormgeven van een subsidieregeling voor bodemenergiesystemen.

Berekeningsmethode onrendabele top bodemenergie
Voor bepaling van de onrendabele top van duurzame technieken bestaat een berekeningsmethode, die ECN ook hanteert bij de subsidieregeling SDE+. De berekeningsmethode bepaalt de productiekosten van hernieuwbare energie, zoals windenergie, zonne-energie, geothermie of biomassa. ECN heeft KWA een uitgebreide toelichting gegeven op de methode. Daarna heeft KWA de methode geschikt gemaakt voor bodemenergiesystemen, waarbij de productie van koude en de inkoop van elektriciteit voor de warmtepomp en regeneratievoorziening zijn meegenomen. De SPF-factor van het bodemenergiesysteem (Seasonal Performance Factor) blijkt hierbij een praktisch bruikbare parameter. Gebruikmakend van alle kennis en ervaring met de bestaande berekeningsmethode, zijn verschillende situaties doorgerekend.

Onrendabele top bodemenergie in verschillende marktsegmenten
Uit de studie van KWA blijkt dat er een onrendabele top aanwezig is bij bodemenergiesystemen voor kleine gebouwen met alléén warmtevraag, zoals woningen, kleine (bestaande) kantoorgebouwen, basisscholen en zwembaden. Bij grotere gebouwen, waarbij de warmte- en koudevraag meer in balans is, blijkt bodemenergie financieel rendabel zonder subsidie en is géén onrendabele top aanwezig. Voorbeelden zijn grote (nieuwbouw) kantoren en ziekenhuizen. Op basis van de uitgevoerde berekeningen blijkt dat de onrendabele top van bodemenergiesystemen in dezelfde ordegrootte ligt als van andere technieken voor duurzame warmte.

De Versnellingstafel Decentrale Warmte zal de resultaten van het rapport samen met EZK bespreken en bekijken of er mogelijkheden zijn om de onrendabele top te verkleinen. Dit geldt niet alleen voor bodemenergiesystemen, maar ook voor de andere duurzame warmtetechnieken in de Mkb-sector.

Het volledige artikel later nog eens teruglezen? Download het artikel als PDF.

Bekijk ook:
GINAF: veiligheid voor alles

Innovatief maar veilig werken bij GINAF Trucks.

KWA Symposium Koersvast Duurzaam Ondernemen

Wat is uw volgende stap richting duurzaam ondernemen? 

Geschreven door
Ad van Bokhoven
Geohydrologie en bodemenergie

Tel.: 0334221360

E-mail: avb@kwa.nl

Volgend bericht

20-08-2018

De nieuwe NEN-ISO 45001, een paar highlights

Al in 2013 werd besloten de norm OHSAS 18001 voor Arbomanagement te gaan herzien en om te zetten in ...

Gerelateerde dienst
Bodemenergie en aquathermie

Bodemenergie en aquathermie zijn een duurzame methode voor koude- en warmtevoorziening van gebouwen en woonwijken. Voora...