(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-NN6VMBC');

20-08-2018

De nieuwe NEN-ISO 45001, een paar highlights

Al in 2013 werd besloten de norm OHSAS 18001 voor Arbomanagement te gaan herzien en om te zetten in een ISO-norm.

Vijf jaar later, in maart 2018, is het dan eindelijk zo ver: de publicatie van de NEN-ISO 45001 (hierna ISO 45001) als definitieve norm. Deze norm sluit aan bij de High Level Structure (HLS) voor managementsystemen.

Doel
Het invoeren van een G&VW-managementsysteem heeft meerdere doelen:

  • De organisatie wordt in staat gesteld veilige en gezonde werkplekken te creëren;
  • De organisatie voorkomt zo werkgerelateerd letsel en gezondheidsproblemen;
  • De organisatie verbetert continu haar prestaties op arbogebied.


Wijzigingen
Het woord Arbomanagement (wat staat voor arbeidsomstandigheden) is vervangen door de term G&VW (Gezond & Veilig Werken). De reden hiervoor is dat dit beter de lading dekt. Ook heeft gezond werken steeds meer aandacht gekregen.

Daarnaast is een tweede strategische PDCA-cirkel (Plan-Do-Check-Act-cirkel) toegevoegd, zodat het management en KAM-afdelingen meer geïntegreerd moeten gaan werken.

Een paar highlights
De vervanging van OHSAS 18001 door de ISO 45001 heeft geleid tot diverse wijzigingen, zoals het toevoegen van een nieuw aspect in de norm: Context van de organisatie. Dit aspect eist dat een bedrijf in kaart moet hebben wie de stakeholders zijn. Daarnaast moet het bedrijf weten wat belangrijke interne en externe punten zijn (met andere woorden issues intern en extern, met name op de langere termijn), die van invloed kunnen zijn op het managementsysteem. Dit kan in kaart worden gebracht door bijvoorbeeld een SWOT-analyse uit te voeren in samenhang met een stakeholdersregister.

Bijvoorbeeld: een groeiend productiebedrijf heeft productiemedewerkers (= stakeholder) met een hoog ziektepercentage en een relatief hoge gemiddelde leeftijd (= interne issues). De arbeidsmarkt is krap (= extern issue). Op de langere termijn vormt dit issue een risico voor het bedrijf. Hier moeten maatregelen voor worden genomen.

Een andere wijziging betreft het maken van onderscheid tussen inhuur van aannemers (inkoop van een dienst) en uitbesteding van functies en processen. Bij inkoop (inhuur) in relatie tot het G&VW-managementsysteem gaat het om het beheersen van de mogelijke gevolgen van ingekochte goederen of installaties en diensten op de G&VW-prestaties.

Wanneer bijvoorbeeld chemicaliën worden ingekocht, moet het beoordelingsproces zo zijn ingericht dat een bedrijf aan wet- en regelgeving voldoet. Dit moet ook voorkomen dat een bedrijf niet ongemerkt schadelijke CMR-stoffen in huis haalt.

Verder moet bij het inschakelen van aannemers (alle partijen die op locatie werkzaamheden uitvoeren) worden gecheckt of het personeel voldoende is opgeleid. Een bedrijf moet nagaan of de aannemer zich aan de huisregels houdt. Hoe is het toezicht op de ingekochte dienst (lees werknemers) geregeld? Het bedrijf blijft namelijk verantwoordelijk.

Wanneer processen en functies uitbesteed worden, is er ook een bepaalde mate van verantwoordelijkheid voor deze medewerkers in relatie tot hun veiligheid en gezondheid. Het bedrijf moet de mate van controle over uitbestede functies of processen vaststellen op basis van een aantal factoren.

Hoe gaat u over van OHSAS 18001 naar ISO 45001?
Onze adviseurs verzorgen trainingen in samenwerking met de NEN, maar ook intercompany-trainingen zijn mogelijk. Daarnaast bieden zij ondersteuning bij implementatietrajecten en Gap-analyses.

Bekijk ook:
Geschreven door
Jildou de Jong
Veiligheid en arbeidsomstandigheden

Tel.: 0334221364

E-mail: jjo@kwa.nl

Vorig bericht

02-08-2018

Bodemenergie rendabel?

Extra maatregelen zijn nodig om gebruikers sneller en vaker te laten kiezen voor duurzame energie, s...