(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-NN6VMBC');

30-08-2022

Bodem is ‘hot’!

KWA gaat mee in de ontwikkelingen en ondersteunt bedrijven bij vragen over bodemrelateerde zaken.

Weet u het nog? Stakende aannemers op het Malieveld door strenge PFAS-regels, boeren die niet mogen sproeien door watertekort, de wateroverlast in Limburg, aangespoeld plastic afval veroorzaakt door het verondiepen van plassen en granuliet wat als grond wordt toegepast. Zo maar een greep uit de media van de afgelopen jaren. Het laat maar eens zien dat bodem ook anno 2022 ‘hot’ is.

Milieu bovenaan politieke ladder

We kunnen niet om onze bodem heen. Het geeft ons voedsel, slaat water en koolstof op. Daarnaast halen wij er grondstoffen en bodemwarmte uit. Verder gebruiken we de bodem om woningen en fabrieken op te bouwen en voor extra ruimtebenutting worden ondergrondse tunnels en kabels en leidingen aangelegd. In de jaren 80 van de vorige eeuw was bodem ook ‘hot’ nieuws. De kranten stonden vol met een aantal grote gifschandalen, waarvan Lekkerkerk misschien de bekendste is. Er was onder de Nederlandse bevolking grote verontwaardiging dat de bodem ook gebruikt werd voor het wegwerken van afval. Er kwam besef dat deze afvalstoffen voor gezondheidsproblemen kunnen zorgen. En zo stond milieu ineens bovenaan de politieke ladder.

Meer integraal denken

Het Nederlands milieubeleid kwam hierdoor in een grote stroomversnelling. Destijds werd dit sectoraal opgepakt. Dit hield in dat er apart beleid werd gemaakt voor bodem, water en lucht. Specifiek voor bedrijven kwam de Wet milieubeheer (opvolging van de Hinderwet). Kenmerkend van al deze nieuwe regels is dat deze waren gericht op problemen en risico’s. Ook KWA heeft niet stilgestaan. Sinds het begin van het Nederlands bodembeleid, zo’n 35 jaar geleden, helpt KWA bedrijven met op het opsporen van  bodemverontreinigingen en het (risicogestuurd) saneren van deze verontreinigingen. En minstens zo belangrijk: bedrijven helpen met het voorkomen van een bodemverontreiniging. Het Nederlands milieubeleid heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld. van sectoraal denken naar meer integraal denken. Met de komst van de Omgevingswet wordt het integraal denken bekrachtigd.

De balans zoeken

Maar waarom is de bodem nu nog steeds zo 'hot'? Nederland dacht zo’n twintig jaar geleden alles op orde dan wel onder controle te hebben, maar dit blijkt niet het geval. Nu hebben we te maken met ruimtegebrek, klimaatveranderingen, duurzaam gebruik van de bodem in de landbouw, stikstof-problematiek, PFAS, omschakeling naar circulaire economie, energietransitie, aanpak van opkomende en zeer zorgwekkende stoffen in het milieu en biodiversiteit. Bij al deze bovenstaande uitdagingen speelt de bodem weer een belangrijke rol. Er moet gezocht worden in een balans tussen beschermen van de bodem en het gebruik van de bodem voor maatschappelijke ontwikkelingen. Dit is ook als zodanig in de nieuwe Omgevingswet geregeld.

Ook bedrijven krijgen met deze maatschappelijke veranderingen te maken. Zo moeten zij goed voorbereid zijn op hevige regenbuien of juist droogte en dus een betere waterhuishouding. Bedrijven krijgen te maken met nieuwe soorten bodemverontreinigingen, zoals de Japanse duizendknoop en in de nabije toekomst onder andere microplastics en medicijnresten. De bodem kan een steentje bijdragen in de energietransitie-opgave, denk aan warmte en koeling uit de bodem halen. En zo blijft de bodem letterlijk en figuurlijk hot. KWA gaat mee in de ontwikkelingen en blijft bedrijven ondersteunen bij vragen over bodemrelateerde zaken.

Bekijk ook:
Geschreven door
Suzanne Por
Bodembescherming en bodemonderzoek

Tel.: 0334221324

E-mail: spo@kwa.nl

Volgend bericht

06-10-2022

Omgevingswet: 1-1-2023 it is?

Of de Omgevingswet nu wel of niet per 2023 wordt ingevoerd, u kunt nu al aan de slag. 

Vorig bericht
Gerelateerde dienst
Bodem

Met allerlei bodemaspecten kunt u als eigenaar of gebruiker van een locatie op verschillende manieren te maken krijgen, ...