(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-NN6VMBC');

25-07-2019

Regeling voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie

Heeft u in de afgelopen jaren een bodemonderzoek  laten uitvoeren en wilt u dit rapport binnenkort  gebruiken in het kader van grondverzet, aanvraag omgevingsvergunning-bouw en/of grondtransactie? Dan hebben wij belangrijk nieuws voor u. Het komt erop neer dat uw grond ook onderzocht moet zijn op zogeheten PFAS-stoffen. Deze regeling is 8 juli 2019 al ingegaan. Hieronder de uitleg.

PFAS (waaronder PFOS, PFOA en GEnx) worden beschouwd als (potentieel) zeer zorgwekkende stoffen (ZZS). ZZS stoffen staan momenteel onder de aandacht van de overheid omdat deze stoffen gevaarlijk zijn voor mens en milieu.

Enige tijd is bekend dat door het wijdverbreide gebruik van PFAS in Nederland (en breder in Europa) niet alleen bij puntbronnen PFAS in het milieu worden aangetroffen, maar ook diffuus verspreid aanwezig is in het milieu. Op basis van de huidige wet- en regelgeving geeft het voorkomen van PFAS in de grond en in het baggerspecie problemen bij grondverzet en met name hergebruik.

8 juli is regeling ingegaan

Om de stagnatie van hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie te voorkomen is op 8 juli 2019 het ‘Tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie’ gepubliceerd door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

In het handelingskader zijn onder andere toepassingsnormen voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie opgenomen en is aangegeven wanneer het handelingskader van toepassing is.

In  het tijdelijke handelingskader is het onder ander het volgende opgenomen:

 • Vanaf 8 juli 2019 dient PFAS standaard te worden opgenomen in het analysepakket, tenzij
  • Op basis van vooronderzoek aangetoond kan worden dat de bodem onverdacht is (bijvoorbeeld ongeroerde diepere bodemlagen).
  • Er sprake is van tijdelijke uitname van grond. Wel geldt hiervoor het zorgplichtbeginsel.
  • Het bodemonderzoeken anders dan voor grondverzet wordt gebruikt (o.a. bij nul- en eindsituatie bodemonderzoeken).
 • Er is een zeer beperkt overgangstermijn tot 1 oktober 2019
  • Projecten waar het bodemonderzoek is uitgevoerd vóór 8 juli 2019 en hergebruik vóór 1 oktober 2019 plaatsvindt, hoeft in principe geen aanvullend bodemonderzoek plaats te vinden op PFAS.
 • Tot 10% organische stofgehalte is geen bodemtypecorrectie noodzakelijk.
 • Voor baggerspecie op de kant is geen uitgebreide onderzoeksplicht geformuleerd. Om uit te sluiten dat sprake is van een puntbron moet bij het toepassen van baggerspecie op de kant een representatief aantal metingen worden uitgevoerd.
 • PFAS-houdende grond kan in principe niet worden toegepast/hergebruikt in oppervlaktewater, binnen grondwaterbeschermingsgebieden en onder grondwaterniveau.
 • PFAS-houdende grond en baggerspecie boven de toepassingsnormen dient gereinigd te worden of gecontroleerd gestort. Opgemerkt wordt dat voor PFAS-houdend zand momenteel geen verklaring van niet-reinigbaarheid wordt afgegeven.

Het handelingskader heeft direct gevolgen voor alle organisaties die te maken hebben met grondverzet.

Ondanks het overgangstermijn blijkt dat alle grondbanken en grondreinigers geen grond willen ontvangen die niet is onderzocht op PFAS. Dit betekent dat in veel gevallen aanvullende (water)bodemonderzoek dient te worden uitgevoerd op PFAS.

Om stagnatie te voorkomen wordt geadviseerd om tijdig met uw bodemadviseur bij KWA contact op te nemen en nagaan in hoeverre aanvullend PFAS-bodemonderzoek noodzakelijk is.

 

 

Bekijk ook:
Geschreven door
Suzanne Por
Bodembescherming en bodemonderzoek

Tel.: 0334221324

E-mail: spo@kwa.nl

Volgend bericht
Vorig bericht

18-07-2019

PAS-melding: wachten op overheid?

Er is momenteel veel te doen rondom het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Het komt erop neer dat het ...

Gerelateerde dienst
Bodem

Met allerlei bodemaspecten kunt u als eigenaar of gebruiker van een locatie op verschillende manieren te maken krijgen, ...