(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-NN6VMBC');

15-08-2019

Onderzoek naar ongevallen door Flying Squad en KWA

KWA werkt sinds kort samen met de Flying Squad. Een poule van onafhankelijke en deskundige incidentonderzoekers en -analisten.

Ieder van hen heeft meer dan tien jaar - ook internationale - ervaring in allerlei organisaties, culturen en industrieën, zoals de energiesector (inclusief wind- en zonne-energie), gezondheidszorg, maritieme sector, luchtvaart, kernenergie, infrastructuur en transport (water, weg, spoor), voedselindustrie, bouw, mijnbouw, baggerindustrie, chemische industrie, olie en gas. Voor een gedegen incidenten- en ongevallenonderzoek kunt u via KWA de hulp inroepen van de Flying Squad,  24 uur per dag als het moet.

Schade aan materieel en milieu

Wij weten dat ondanks grote inspanningen van organisaties om verstoringen in het bedrijfsproces te voorkomen, er toch incidenten en ongevallen kunnen gebeuren. In het geval van een incident kan iemand gewond zijn geraakt of kan er schade zijn ontstaan aan materieel of milieu. Maar ook in gevallen waarbij er geen sprake is van schade of letsel spreken we van (bijna-)incidenten, ook wel ‘near-miss’ genoemd.

Bedrijfsproces beter beheersen

In beide gevallen (wel of geen gevolgen) werd het gewenste bedrijfsproces niet voldoende beheerst. Het is dan ook waardevol om onderzoek te doen om vast te kunnen stellen wat er is gebeurd, hoe het kon gebeuren en wat er voor nodig is om de risico’s van het bedrijfsproces (beter) te beheersen waardoor soortgelijke incidenten in de toekomst voorkomen kunnen worden.

Structurele aanpak bij de bron

Veel bedrijven voorzien in een gestructureerde wijze voor de afhandeling en opvolging van incidenten. Toch blijkt het in de praktijk vaak moeilijk om in het onderzoek de juiste onderliggende oorzaken binnen het bedrijf te achterhalen. De te treffen verbetermaatregelen richten zich in die gevallen al gauw op symptoombestrijding in plaats van op een structurele aanpak bij de bron.

De deskundigen van de Flying Squad helpen u, door het doen van methodisch onderzoek, inzicht te krijgen in diepgewortelde weeffouten in uw bedrijfsvoering, welke ten grondslag liggen aan het voorgevallen incident. Op basis van de onderzoeksbevindingen wordt in nauwe samenwerking met betrokkenen uit uw organisatie vastgesteld wat de te treffen verbetermaatregelen zouden moeten zijn.

De Flying Squad maakt gebruik van een diversiteit aan onderzoeksmethoden, waaronder Tripod Beta, (B)SCAT, Root Cause Analysis, TOPSET, TapRoot en FRAM.

Op 12 februari organiseren KWA en de Flying Squad een informatiemiddag over dit onderwerp. Via onze website en nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van dit event.

Voor het aanvragen van de Flying Squad dienstverlening neemt u contact op met Jildou de Jong (KWA). Zij zorgt ervoor dat u in contact gebracht wordt met de juiste deskundige binnen de Flying Squad. Meer algemene informatie over de Flying Squad kunt u vinden op de website.

 

 

Bekijk ook:
GINAF: veiligheid voor alles

Innovatief maar veilig werken bij GINAF Trucks.

KWA Symposium Koersvast Duurzaam Ondernemen

Wat is uw volgende stap richting duurzaam ondernemen? 

Geschreven door
Jildou de Jong
Veiligheid en arbeidsomstandigheden

Tel.: 0334221364

E-mail: jjo@kwa.nl

Volgend bericht

19-08-2019

Organisatorische maatregelen rondom ATEX

Als er binnen uw bedrijf explosiegevaar aanwezig is, moet u conform de Arbeidsomstandighedenwet een ...

Vorig bericht
Gerelateerde dienst
Arbo en veiligheid

Goede arbeidsomstandigheden en een veilige werkomgeving zijn essentieel om een prettige werkplek te creëren voor uw med...