window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-22894091-3');

Geluid

In ons dichtbevolkte land is de afstand tussen de industrie en de woonomgeving vaak klein en vormt industrielawaai een steeds belangrijker onderwerp. De kans op geluidsoverlast-klachten vanuit de omgeving of problemen in het kader van uw vergunning wordt groter. Intern kunnen te hoge geluidniveaus op de arbeidsplaats leiden tot gehoorbeschadiging of concentratieverlies (verminderde productiviteit). Uw geluidssituatie in kaart te brengen, onder controle hebben en reduceren, beperkt (latere) problemen. KWA helpt u daarbij. 

Meten en berekenen van geluid

Veranderingen in uw bedrijfssituatie vereisen het in kaart brengen van de gevolgen voor emissies naar de (leef)omgeving. De KWA-specialisten bepalen of en hoe metingen moeten worden uitgevoerd en stemmen dit af met het bevoegde gezag.

KWA gebruikt voor geluidmetingen een tablet waarin de gegevens van de metingen ter plaatse worden opgeslagen. Hiermee wordt kostbare tijd bespaard omdat de eigen software naadloos aansluit op rekenpakket Geomilieu. Voor geluidmetingen op de werkplek kunnen we de meetresultaten ter plaatse inzichtelijk maken met behulp van de tablet en een andere applicatie.

Geluidreducerende maatregelen

Op basis van geluidonderzoeken is het mogelijk om verschillende oplossingen en maatregelen tot reductie van emissie met elkaar te vergelijken. Weloverwogen keuzes zijn mogelijk door gebruik van (3D-)visualisaties, zoals het inzetten van modernere installaties of aanpassingen aan het bestaande processen. Zo blijft u voldoen aan uw vergunde situatie en bent u in compliance.

Geluid en realisatie

Op basis van jarenlange ervaring kunnen de specialisten van KWA u ondersteunen bij het maken van een prognose van de geluidemissie van een nieuwe activiteit. Wellicht kunnen er aanpassingen gedaan worden in het ontwerp om geluidproblemen voor te zijn. Onze adviseurs kijken niet alleen naar het type installatie, maar ook naar wat passend is in uw bedrijfssector en naar energieverbruik,  CO2-uitstoot en andere emissies.

Bekijk ook

15-06-2020

Artikel in vakblad over nieuwe Omgevingswet

In het blad inNOVE verscheen een artikel over de nieuwe Omgevingswet, geschreven door de 2 KWA-advis...

14-09-2020

Makeonline: NIZO is vanaf prille begin erbij

NIZO Food Research was vanaf het prille begin één van de gebruikers van Makeonline (toen nog MakeC...

Betrokken adviseurs
Rob Trenning
Geluid en lucht

Tel.: 0334221375

E-mail: rtr@kwa.nl

Gerelateerde dienst
Milieu en omgeving

Ieder bedrijf beïnvloedt gewild of ongewild de leefomgeving van mensen, flora en fauna. Wij helpen u deze effecten tot ...