window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-22894091-3');

Erik Krops

Bouwveiligheid en VGM-manager

Profiel

Dagelijks houd ik mij bezig met arbo- en veiligheidsvraagstukken. Doelstelling is de klant te ontzorgen. Het eindresultaat moet een helder en praktisch arbo-/veiligheidsadvies zijn, waarmee de klant is geholpen. Hierbij wordt een balans gezocht wat (wettelijk) moet en laten wat niet nodig is. Samenwerking, creativiteit en onafhankelijkheid zijn voor mij kernbegrippen.

''Klant ontzorgen''

Specialismen

Als veiligheidskundige ben ik in staat vraagstukken onafhankelijk te analyseren op basis van mijn kennis en ervaring. Vanuit de bouwfysica heb ik mij ontwikkeld tot senior adviseur arbo/veiligheid die ook de ‘technische diepte’ in gaat (ATEX, externe veiligheid, etc.).

Meer specifiek ben ik te benaderen voor: bouwveiligheid (procesbegeleiding – strategiebepaling), veiligheidsmanagementsysteem, VGM-manager/-coördinator, risico-inventarisaties, arbo, geluidmetingen en workshops.

Bekijk ook:

09-08-2021

Tree voor tree de Safety Culture Ladder op

Maakt u voor de bedrijfsveiligheid gebruik van de Safety Culture Ladder, ook wel Veiligheidsladder g...

Bedrijfscultuur

Bij veranderingen binnen een bedrijf is ‘menselijk gedrag’ een voornaam aandachtspunt. Een aspect wat veelal echter ...

Risico-inventarisaties (RI&E)

Elk bedrijf moet wettelijk verplicht vaststellen of werknemers veilig en gezond werken, door het uitvoeren van een Risic...