window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-22894091-3');

V&G in bouw/infra

Tijdens bouw-, onderhoud- en sloopwerkzaamheden wordt vaak samengewerkt tussen deze verschillende disciplines. Maar elk vakgebied kent zijn eigen problemen en oplossingen. Het is dus van groot belang...

Aandacht vanaf ontwerp tot en met uitvoering
Tijdens bouw-, onderhoud- en sloopwerkzaamheden wordt vaak samengewerkt tussen deze verschillende disciplines. Maar elk vakgebied kent zijn eigen problemen en oplossingen. Het is dus van groot belang in een veiligheid en gezondheidsplan (V&G-plan) goed te beschrijven hoe de individuele situaties worden samengesmeed tot één concreet werk. De hogere veiligheidskundigen (HVK) van KWA schrijven duidelijke V&G-plannen én begeleiden bij de uitvoering daarvan.
 
V&G-plan
Bouwprojecten zijn vaak complex, zoals hoogbouw, tunnels en infrastructurele projecten, maar ook uitbreidingen binnen bestaande fabrieken. Naast alle werkzaamheden zijn speciale maatregelen vereist om zo min mogelijk hinder te veroorzaken. Onvoorziene problemen zijn niet uit te sluiten, maar ze voorkomen is beter. Een goede voorbereiding is dan ook het halve werk: een goed V&G-plan opstellen is essentieel.

Uitvoering
Tijdens werkzaamheden moet u controleren of uw medewerkers en (sub-)contractors zich aan de afspraken in het V&G-plan houden. Onze veiligheidskundigen zijn allround inzetbaar: wij stellen poortinstructies op (desgewenst met examen), geven trainingen en toolboxen en houden toezicht. Met onze voortgangsrapportages houden wij u op de hoogte.

Bouwlawaai
Doordat steeds meer machines het mensenwerk overnemen, ontstaat steeds meer lawaai op een bouwplaats. Dit is niet alleen voor de medewerkers hinderlijk, maar geeft ook geluidhinder naar de omgeving, met kans op overschrijding van de vaak strenge normen. KWA kan dit voor u in kaart brengen, metingen verrichten en een Plan van Aanpak maken om de geluidhinder te beperken.

Bekijk ook

28-02-2019

Project realiseren? Vergeet dit niet.

Het realiseren van een nieuwe fabriekshal, een nieuwe productielijn of renovatie zijn ingrijpende ge...

09-08-2021

Tree voor tree de Safety Culture Ladder op

Maakt u voor de bedrijfsveiligheid gebruik van de Safety Culture Ladder, ook wel Veiligheidsladder g...

Betrokken adviseurs
Erik Krops
Bouwveiligheid en VGM-manager

Tel.: 0334221380

E-mail: egk@kwa.nl

Jildou de Jong
Veiligheid en arbeidsomstandigheden

Tel.: 0334221364

E-mail: jjo@kwa.nl

Gerelateerde dienst
Interim-ondersteuning KAM / HSE

Bij een tekort aan interne kennis of mankracht en/of bij de vraag naar een externe specialistische kijk, levert KWA Bedr...