(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-NN6VMBC');

Risico-inventarisaties (RI&E)

Elk bedrijf moet wettelijk verplicht vaststellen of werknemers veilig en gezond werken, door het uitvoeren van een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) en Plan van Aanpak (PVA). Doet u dat ook? 

Risico’s onderkennen om beleid te optimaliseren

De Arbowet verplicht elke werkgever schriftelijk vast te stellen welke risico's de arbeid voor de werknemers met zich brengt, deze te evalueren, door het uitvoeren van een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E). Voor de aangetroffen risico’s moet het plan van aanpak (PVA) worden opgesteld. De specialisten van KWA helpen u uw RI&E en PVA pragmatisch, dynamisch en actueel te houden conform de wettelijke vereisten die hiervoor gelden.

Maatwerk

Elk bedrijfsproces is anders en heeft zijn eigen specifieke risico’s. Hierdoor vereist elke RI&E zijn eigen aanpak. Op basis van een procesanalyse, worden aanwezige risicofactoren en van toepassing zijnde verplichtingen met u geïdentificeerd en adviseren wij een passende opzet van de RI&E.

Dit kan variëren van het starten met een RI&E waarbij algemene verplichtingen in kaart worden gebracht, tot het uitvoeren van verdiepende RI&E’s  aansluitend op de wettelijke inventarisatieverplichtingen. Dat gaat over: 

 • Psychosociale arbeidsbelasting
 • Voorkoming en beperking van zware ongevallen met gevaarlijke stoffen (ARIE)
 • Explosieve veiligheid
 • Gevaarlijke stoffen en CMR-stoffen
 • Biologische agentia
 • Fysieke belasting
 • Beeldschermwerk
 • Lawaai
 • Kunstmatige optische straling
 • Trillingen
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Arbeidsmiddelen en machines
 • Ioniserende straling
 • Elektromagnetische velden

Op basis van de vraag adviseren onze specialisten op een projectmatige wijze hoe u de RI&E pragmatisch, effectief en efficiënt opzet, rekening houdend met wettelijke verplichtingen, bedrijfsspecifieke omstandigheden en brancherichtlijnen. Afhankelijk van het aandachtsgebied zetten wij hier een van onze specialisten op dit vlak in. Onze specialismen bestaan o.a. uit Arbeidshygiene, Hogere Veiligheidskunde, Arbeid & Organisatiekunde, explosieveiligheid en machine- en procesveiligheid.

Op basis van een documentatiestudie vormen wij een beeld van beleidsvoering, processen en procedures. Samen met u selecteren en betrekken wij vervolgens belanghebbenden in uw organisatie die de juiste informatie geven over de organisatie van arbeidsomstandigheden, de hier aan gerelateerde risico’s en de wijze waarop deze beheerst worden. Op de werkvloer beoordelen wij de feitelijke situatie. In overleg met uw werknemers wordt de blootstelling aan risico’s hierbij beoordeeld.

Plan van Aanpak

De bevindingen uit de RI&E vormen de basis voor de rapportage. Onderdeel van deze rapportage is het PVA, waarin aanbevelingen worden geformuleerd om de aangetroffen risico’s te beheersen. De prioriteit wordt vastgesteld op basis van de evaluatie van het risico conform hiervoor geldende standaarden. Bij het formuleren van adviezen en beheersstrategieën nemen onze specialisten de arbeidshygienische strategie, wettelijke verplichtingen en best practices uit de industrie in acht.

Toetsing van de RI&E en het PVA

De meeste bedrijven zijn verplicht de RI&E en het PVA te laten toetsen. KWA heeft diverse gecertificeerde kerndeskundigen in dienst die u hierbij kunnen ondersteunen op basis van de maatwerkregeling. 

KWA heeft in 2023 haar toetsingsproces heringericht naar het actuele certificeringschema. We bieden een multidisciplinaire toetsing aan waarbij het team van onze 3  arbokerndeskundigen uw RI&E en PvA toetsen. U krijgt dus voor uw RI&E een totaaloplossing die voldoet aan alle wettelijke eisen. 

Dynamische RI&E en PVA

Zoekt u naar een geautomatiseerd proces afgestemd op uw bedrijfsspecifieke omstandigheden om uw RI&E en PVA vorm te geven én u ondersteunt bij het actueel houden, toewijzen, opvolgen en registreren van acties uit het PVA? Kijk dan bij onze tool Makeonline

Opleiding

U kunt het kennisniveau van uw medewerkers op het gebied van veilig werken snel verhogen door de e-learnings van KWA. Makkelijk op een zelf gekozen tijdstip en locatie kennis opdoen. Meer informatie vindt u op deze pagina

Bekijk ook

25-05-2023

Totaaloplossing KWA voor uw RI&E

Vorig jaar zomer is het zogeheten certificeringschema voor arbokerndeskundigen aangepast.

Betrokken adviseurs
Erik Krops
Bouwveiligheid en VGM-manager

Tel.: 0334221380

E-mail: egk@kwa.nl

Erwin de Graaf
Arbo en Veiligheid

Tel.: 0334221316

E-mail: edg@kwa.nl

Gerelateerde dienst
Interne audittraining

Managementsystemen op het gebied van Kwaliteit, Arbo, Milieu, Veiligheid en Energie kennen de verplichting om interne au...