window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-22894091-3');

Bedrijfscultuur

Bij veranderingen binnen een bedrijf is ‘menselijk gedrag’ een voornaam aandachtspunt. Een aspect wat veelal echter over het hoofd wordt gezien. Goede initiatieven kunnen daardoor stranden, terwijl iedereen hetzelfde doel nastreeft.

Gedragsbeïnvloeding levert meer resultaat
Bij veranderingen binnen een bedrijf is ‘menselijk gedrag’ een voornaam aandachtspunt. Een aspect wat veelal echter over het hoofd wordt gezien. Goede initiatieven kunnen daardoor stranden, terwijl iedereen hetzelfde doel nastreeft.
Onze adviseurs helpen bij het welslagen van veranderingen, waarbij de bedrijfscultuur aandacht krijgt.

Opleggen versus bewustwording
De praktijk leert dat het opleggen van nieuwe regels en eisen in eerste instantie vaak stuit op verzet. ,”We doen het al jaren zo en dat gaat prima,” is slechts één van de reacties.

Een andere aanpak kan in zulke gevallen helpen om toch het doel te bereiken. Randvoorwaarden verzorgen is belangrijk, maar investeer daarnaast in het gewenste gedrag.

Veiligheidsladder
De focus op veiligheidsgedrag is één van de componenten voor een gewenste verandering. Middelen ter beschikking stellen (zoals PBM’s) moet, maar hoe zorg je ervoor dat deze middelen ook worden gebruikt? De Veiligheidsladder is een voorbeeld van een systematiek om veiligheidsgedrag in kaart te brengen met, met als streven dat medewerkers en contractors actief betrokken raken bij veiligheid, mee gaan denken en veiligheid als onderdeel van het werk gaan zien. De Veiligheidsladder is een certificeringsschema waar KWA ervaring mee heeft en u mee kan helpen.

Gedrag & Beïnvloeding
Waar de Veiligheidsladder sterk systeemgericht kan worden bezien, zijn cultuur, houding en gedrag de benodigde componenten die er voor zorgen dat de Veiligheidsladder op een ‘natuurlijke manier’ wordt beklommen in een organisatie. Dat betekent geen verplichtingen afwerken met een checklist, maar betrokkenen zelf laten inzien dat ze veilig willen werken. Met het traject ‘Gedrag & Beïnvloeding’, biedt KWA Bedrijfsadviseurs de mogelijkheid aan bedrijven om veilig en verantwoordelijk gedrag te leren beïnvloeden bij individuen, teams en de gehele eigen organisatie.

De ‘Veiligheidsladder’ en ‘Gedrag & beïnvloeding’ zijn complementair en kunnen los van elkaar, of in combinatie, worden aangeboden.

Bekijk ook

06-07-2020

Voedselveiligheid is van levensbelang

Voedselveiligheid, iets wat letterlijk van levensbelang is. KWA doet opdrachten bij veel voedselprod...

07-09-2020

Online trainingen: ‘De voordelen blijven'

Thuis achter de laptop een cursus volgen. “Dat blijft, ook na de coronacrisis”, zegt Bart Stolk....

Betrokken adviseurs
Erik Krops
Bouwveiligheid en VGM-manager

Tel.: 0334221380

E-mail: egk@kwa.nl

Linda Gentner
Procesbegeleiding en auditing

Tel.: 0334221372

E-mail: lge@kwa.nl

Gerelateerde dienst
E-learning Veilig aan de slag

De gevaren voor de persoonsveiligheid in een productie-omgeving zijn talrijk. In de training Veilig aan de slag leren uw...