window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-22894091-3');

26-03-2019

Bent u verplicht aan alle Wob-verzoeken te voldoen?

Hoe gaat u om met Wob-verzoeken en dan speciaal in het kader van de PAS-meldingen? Moet u meewerken? 

Bedrijven kunnen Wob-verzoeken (Wet openbaarheid van bestuur) ontvangen ofwel de vraag om bepaalde gegevens openbaar te maken. KWA ontvangt signalen dat er nogal wat Wob-verzoeken binnenkomen bij bedrijven rondom de PAS-melding. Het speelt bij veel van onze klanten. Hoe gaat u met zo’n Wob-verzoek in het kader van de PAS om?

Alles openbaar behalve..

De PAS-melding (Programma Aanpak Stikstofmelding) gaat over de stikstofuitstoot en speelt voornamelijk bij veehouderijen. Het programma is bedoeld om de uitstoot van stikstof te reguleren.

Maar niet de bedrijfsgevoelige gegevens

Met één uitzondering: de bedrijfsgevoelige gegevens, bijvoorbeeld: privéadressen.

Onze conclusie: bedrijven dienen aan een Wob-verzoek te voldoen, óók in het kader van een PAS-melding. Bedrijfsgevoelige gegevens echter hoeven niet afgegeven te worden.

Meer weten? 

Twijfelt u of wilt u meer weten? Neem dan contact op met Marlies Huijbers of Martin van der Slik.

Bekijk ook:
Vergunning aanvragen voor Smilde Natura

Startup zamelt gebruikte frituurolie in, en heeft vergunningen nodig.

Geschreven door
Marlies Huijbers
Wet-/regelgeving en Omgevingswet

Tel.: 0334221376

E-mail: mhu@kwa.nl

Vorig bericht

25-03-2019

Beleid rondom bodemverontreiniging met PFAS

PFAS is steeds vaker in het nieuws. Deze zeer slecht afbreekbare verbindingen worden wijd verspreid ...

Gerelateerde dienst
Vergunningen en strategie

Naast de wet- en regelgeving dienen bedrijven te voldoen aan voorschriften zoals vastgelegd in de milieuvergunning(en). ...