(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-NN6VMBC');

Adviezen tijdens én na de coronapandemie

Op deze pagina vindt u allerlei artikelen en adviezen rondom de coronapandemie. We vullen deze pagina regelmatig aan met nieuwe artikelen en adviezen waarvan we denken dat ze van waarde voor u zijn.

Schone binnenlucht kan helpen coronabesmettingen te voorkomen

De verspreiding van het coronavirus kan ook via heel kleine druppeltjes (aerosolen), blijkt uit steeds meer onderzoek. Daarom is ventilatie iets waar meer en meer aandacht voor is. In een artikel in NRC praten 6 deskundigen, waaronder KWA-adviseur Wobbe van den Kieboom, over dit onderwerp. Hier vindt u het artikel

Protocol veilig werken op kantoor

Bij KWA werken we zoveel mogelijk thuis. Toch hebben een aantal collega’s de behoefte om af en toe op kantoor te zijn, voor overleg bijvoorbeeld. Daarom hebben we een protocol veilig werken gemaakt. Daarin staat wat de maatregelen zijn gedurende de coronapandemie, zoals voldoende afstand houden en hygiëneregels.

Hoe is het bij u in het bedrijf? Werkt u ook volgens protocollen? In ieder geval kunnen wij u helpen een dergelijk protocol op te stellen. Ook merken we dat een groeiend aantal klanten vraagt om de coronamaatregelen in hun RI&E op te nemen. Vandaar dat we dit nu standaard doen in onze RI&E’s.

Heeft u vragen rondom veilig werken, neem dan contact met ons op.

Laatste ontwikkelingen per 11 mei

De ontwikkelingen rondom corona gaan snel. KWA heeft voor u de laatste stand van zaken in kaart gebracht, inclusief doorverwijzingen naar websites. 

Hier ons overzicht. 

Tips voor bedrijfscontinuïteits-management

Crisissen zijn van alle tijden, en tóch zijn ze altijd anders dan verwacht. Kijk naar de corona-epidemie. In dit artikel willen we u wat advies meegeven voor uw bedrijfscontinuïteits-management. Een lang woord dat zoveel wil zeggen als, uw bedrijf in de lucht houden, ook tijdens crisissen. Hier vindt u het artikel

Nieuwe norm voor bedrijfscontinuïteitsmanagement

Op NEN.nl staat het volgende bericht: 

'De Nederlandstalige versie van NEN-EN-ISO 22301:2019 ‘Veiligheid en veerkracht - Managementsystemen voor bedrijfscontinuïteit - Eisen’ is gepubliceerd. Deze norm vervangt de editie uit 2012. Het is bedoeld voor organisaties die streven naar continuïteit of een zo snel mogelijke hervatting van de dienstverlening bij verstoring van de bedrijfsactiviteiten (denk aan corona, red.). Toepassing van de norm zorgt ervoor dat organisaties richting klanten en belanghebbenden kunnen aantonen dat zij afdoende maatregelen voor bedrijfscontinuïteit hebben geïmplementeerd.'

Meer op de website van NEN.nl 

Oproep van Techniek Nederland en FME: méér aandacht nodig voor techniek in cruciale sectoren

Technische installaties zijn essentieel in cruciale sectoren, zonder die installaties kan er niet gewerkt worden. Daarom vragen Techniek Nederland en de FME (koepel van de technologische industrie) aandacht voor de kwaliteit van technische installaties in cruciale sectoren. Dat staat in een brief van 8 april aan de ministeries van Binnenlandse Zaken en Economische Zaken en Klimaat. Hier het gehele artikel

Kennisnieuwsbrief arbozaken met antwoord op meestgestelde vragen

Het coronavirus (SARS-CoV-2, beter bekend onder de ziektebenaming COVID-19) roept veel vragen op. Bij werkgevers en werknemers, maar ook bij de arboprofessionals die hen met raad en daad terzijde staan. Deze kennisnieuwsbrief geeft antwoord op de meestgestelde vragen. Hiermee dragen de samenwerkende deskundigen en beroeps- en brancheverenigingen voor bedrijfsgezondheidszorg bij aan optimale kennisdeling.

Het initiatief voor deze kennisnieuwsbrief wordt ondersteund door het ministerie van SZW en is door de ministers van EZ&K, Financiën en SZW medegedeeld aan de Tweede Kamer.

Op locatiebezoek door KWA-adviseurs 

In sommige gevallen moeten toch onze adviseurs een locatie bezoeken. Voor die gevallen hebben wij een protocol opgesteld. Dit document (pdf)geeft een beschrijving van de maatregelen die we als KWA nemen om zo veilig mogelijk de locatie te bezoeken. 

Artikel COVID-19 en bedrijfsgezondheidsbeleid 

Deze pdf is een samenvatting van de speciale editie van de nieuwsbrief van www.beroepsziekten.nl over COVID-19 en bedrijfsgezondheidsbeleid. Het artikel gaat in op vragen die kunnen leven bij bedrijven over crisismanagement, kwetsbare medewerkers en (mogelijk) besmette medewerkers.

Gebouwgerelateerde voorzorgsmaatregelen

Hier vindt u een interessant artikel van TVVL Connect. Deze bijdrage behandelt de gebouwgerelateerde voorzorgsmaatregelen in commercieel en maatschappelijk vastgoed. 

Protocol Samen veilig doorwerken voor bouw- en technieksector van kracht

Informatie afkomstig van website Rijksoverheid: 

Het Rijk en de bouw- en technieksector hebben het protocol Samen veilig doorwerken vastgesteld. Het protocol is een van de uitkomsten van de gesprekken die minister Knops van BZK en minister Van Veldhoven voor Milieu en Wonen met Bouwend Nederland, Techniek Nederland en andere partijen uit de sector voeren om ervoor te zorgen dat het werk niet stil komt te liggen. Het protocol volgt de richtlijnen van het RIVM en wordt ondersteund door de vakbonden, brancheverenigingen en werkgevers- en werknemersorganisaties. Hier het gehele artikel. 

Behoefte aan specifiek advies in deze lastige tijd? Neem dan contact met ons op.