window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-22894091-3');

Veiligheidsadviseur ADR

Zijn er binnen uw bedrijf gevaarlijke stoffen aanwezig? In dat geval is de kans groot dat er één of meerdere activiteiten met deze stoffen plaatsvinden: een stof wordt ingekocht, aangeleverd en opgeslagen. Vervolgens wordt er mee gewerkt, waardoor...

Verantwoord omgaan met gevaarlijke stoffen
Zijn er binnen uw bedrijf gevaarlijke stoffen aanwezig? In dat geval is de kans groot dat er één of meerdere activiteiten met deze stoffen plaatsvinden: een stof wordt ingekocht, aangeleverd en opgeslagen. Vervolgens wordt er mee gewerkt, waardoor medewerkers mogelijk worden blootgesteld aan deze stof. Daarna verlaat de stof het bedrijf weer, in een product, of via water-, lucht- of afvalstroom.

Voor de activiteiten geldt een breed scala aan wet- en regelgeving, waarop wordt toegezien door diverse instanties. Zowel de interne organisatie ten aanzien van gevaarlijke stoffen als het toezicht erop blijkt in de praktijk vaak gefragmenteerd, waar een veiligheidsadviseur een actieve en coördinerende rol kan spelen.

Verschillende eisen voor stoffen
Voor het werken met gevaarlijke stoffen moet u voldoen aan de Arbowet en REACH en voor het lozen via het riool of de lucht, is de Wabo leidend. Voor het vervoer moet u voldoen aan het ADR en voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen aan de eisen beschreven in PGS 15.

Het is dan ook heel goed mogelijk dat in uw organisatie verschillende afdelingen zich bezig houden met specifieke onderdelen van het ‘gevaarlijke stoffen-proces’. Een uniform overzicht ontbreekt vaak.

Handhaving ADR-veiligheidsadviseur en jaarverslag ADR
Vanaf 1 januari 2016 treedt de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) handhavend op als de kwaliteit onvoldoende is van zowel de veiligheidsadviseur als het jaarverslag van ondernemingen die gevaarlijke stoffen vervoeren. De ‘Beleidsregel veiligheidsadviseur’ geeft de inspectie meer mogelijkheden tot handhaving. Zorg dus voor een bekwame veiligheidsadviseur of laat een KWA-specialist deze rol vervullen.
 
KWA-tool
KWA is bezig met de ontwikkeling van een tool, waarmee u in kaart brengt hoe de organisatie rond gevaarlijke stoffen in uw bedrijf is georganiseerd. Het overzicht dat u hiermee krijgt, geeft u inzicht in het proces rond gevaarlijke stoffen binnen uw bedrijf. En het identificeert uw mogelijkheden voor een efficiëntere inrichting van en de informatievoorziening rond dit proces.

Betrokken adviseurs
Jette Muijsson
Milieu en veiligheid

Tel.: 0334221379

E-mail: jm@kwa.nl

Luuk Schoo
RI&E en kerndeskundige

Tel.: 0334221388

E-mail: ls@kwa.nl

Marcel Booi
Bodem- en grondwateronderzoek

Tel.: 0334221317

E-mail: mbo@kwa.nl

Gerelateerde dienst
Gevaarlijke stoffen (opslag en transport)

Opslag en transport van gevaarlijke stoffen zijn gebonden aan strenge regels, zoals de PGS en ADR. Als er door een bedri...