Logo KWA
Of zoekt u wat anders?

nl

NL EN
Dienst

Procesoptimalisatie

De productie van een bedrijf heeft elke dag de volle aandacht. De volumes moeten er doorheen, binnen een acceptabele tijd en met een specifieke kwaliteit. Maar zorgt deze aandacht er nu echt voor dat we ons productieproces volledig beheersen? In de praktijk richt de aandacht zich op...

Inzicht en verbetering door onafhankelijke kijk
De productie van een bedrijf heeft elke dag de volle aandacht. De volumes moeten er doorheen, binnen een acceptabele tijd en met een specifieke kwaliteit. Maar zorgt deze aandacht er nu echt voor dat we ons productieproces volledig beheersen? In de praktijk richt de aandacht zich op de dagelijkse zaken, bijvoorbeeld de productiehoeveelheid, waarbij de productuitval onderbelicht is.

Duidelijk in kaart brengen
Door eerst de omvang van de productuitval en de gevolgen ervan goed in kaart te brengen, wordt het potentieel qua kostenbesparing inzichtelijk gemaakt. Hiermee wordt het management overtuigd dat een structurele aanpak aantrekkelijker is dan ad hoc-maatregelen. Door het productieproces en meetsysteem te analyseren, wordt inzichtelijk gemaakt op welk deel van het proces gefocust moet worden. Hierbij redeneren we vanuit het product, bijvoorbeeld als een product van de transportbaan valt. De eerste reactie is dan vaak om geleiding toe te passen. Echter, het product moet zo min mogelijk contact hebben, óók niet met de geleiding.

Praktische oplossing
Door het product op de juiste plek op de band aan te voeren, wordt voorkomen dat het product van de baan kan vallen. Een relatief kleine aanpassing, met als bijkomend voordeel dat de vloer niet extra schoongemaakt hoeft te worden.

Ieder productieproces, hoe complex of simpel dan ook, verloopt verschillend. Toch is de aanpak in hoofdlijnen hetzelfde. Door kennis van producten, processen en techniek aan elkaar te koppelen, worden praktische oplossingen gevonden die voor structurele verbetering zorgen.

Frisse, deskundige kijk
Het klinkt logisch en eenvoudig, maar vaak maken we mee dat medewerkers de ‘eenvoudige’ oplossingen niet meer zien. Een heldere kijk van een onafhankelijke KWA-adviseur geeft in dat soort gevallen de input die een bedrijf nodig heeft om problemen op te lossen (trouble shooting) of op termijn te elimineren
Bekijk ook:
Nieuws