(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-NN6VMBC');

20-06-2019

Commissioning: begin op tijd

Commissioning, ofwel inbedrijfstellen, is voor alle realisatieprojecten misschien dé belangrijkste fase. Tijdens deze fase blijkt vaak dat het in bedrijf nemen is onderschat.

Complexe installaties (installaties die uit meerdere onderdelen van verschillende leveranciers zijn samengebouwd) kunnen niet zomaar met het draaien van een sleutel worden gestart. Vergelijk het met een checklist die elke piloot door moet nemen voor het vliegtuig de baan oprijdt en gaat opstijgen.

Het belangrijkste bij een inbedrijfstelling is dus de precieze volgorde aanhouden bij het testen. Soms blijkt dan dat toegeleverde machines en apparaten niet compleet zijn of kwalitatief slecht afgewerkt. Beloofde opties blijken niet meegeleverd en documentatie is niet op orde.

Nieuw reinigingssysteem

Onlangs riep de Nederlandse vestiging van een wereldwijde producent van melkpoeder voor baby’s de hulp van KWA in om de commissioning van een nieuw reinigingssysteem te begeleiden. Onze adviseur hielp het bedrijf met de commissioning van het reinigingssysteem door het nemen van de volgende 4 stappen:

1. Zeker stellen dat alle onderdelen correct zijn geïnstalleerd en werken zoals bedoeld. Daarvoor zijn onder andere alle leidingen met water op druk gebracht om te testen op lekkage.

2. Testen van de besturingssoftware bij eerst de leverancier (factory acceptance test) en later in de fabriek (site acceptance test). Verder werden alle afwijkingen (punches) bij deze tests in een bestand bijgehouden. Ook werden de punches op prioriteit ingedeeld en vervolgens afgehandeld/opgelost door de aannemers en leveranciers.

3. Uitvoeren van een laatste veiligheidscheck (een pre-startup safety-review), nadat alle punches waren opgelost.

4. Uitvoeren van een productietest. Uiteindelijk kon het productiepersoneel de installatie overnemen en in gebruik nemen.

Alles controleren en aftekenen

Uit het bovenstaande volgt dat ook tijdens deze succesvolle commissioning leveranciers niet alleen op hun blauwe ogen te vertrouwen zijn, omdat bijvoorbeeld bepaalde onderdelen steekproefsgewijs getest zijn en mogelijk niet meer werken door corrosie of mechanische spanning. Alles moet altijd worden gecontroleerd en afgetekend, zodat garantieafspraken worden gewaarborgd. Om een garantie te kunnen claimen moet de afnemer exact laten zien wat, hoe en wanneer er getoetst is (vóór ingebruikname).

Daarnaast is het van belang op tijd te beginnen met het inwinnen van advies wanneer een commissioningplan wordt opgesteld. Als namelijk bekend is hoe straks tijdens en na de bouw de prestaties van een installatie (veilig) worden getest, kan daar bij de specificatie en aankoop rekening mee worden gehouden.

Wilt u ook een geslaagde commissioning? Begin dan op tijd en roep de hulp in van KWA.

Bekijk ook:
Geschreven door
Gerard Oude Wesselink
Procestechniek en installatieveiligheid

Tel.: 0334221343

E-mail: gow@kwa.nl

Vorig bericht

13-06-2019

Reststromen herwaarderen

Bedrijven nemen grondstoffen in en produceren afval en reststromen die ze afvoeren. De grondstoffen ...

Gerelateerde dienst
Procesoptimalisatie

De productie van een bedrijf heeft elke dag de volle aandacht. De volumes moeten er doorheen, binnen een acceptabele tij...