(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-NN6VMBC');

04-07-2019

Zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) in het bedrijf? Opgelet!

Heeft u de zogeheten zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) in uw bedrijf? Dan is het volgende extra belangrijk. Op 1 januari 2019 verliep de overgangstermijn uit het Activiteitenbesluit milieubeheer en werd het moeilijker om maatwerkvoorschriften aan te vragen. 

Voorschriften uit uw omgevingsvergunning wat betreft ZZS gelden met ingang van 1 januari 2019 dus niet meer.

In plaats daarvan geldt voor u het Activiteitenbesluit. In afdeling 2.3 van het Activiteitenbesluit staan voorschriften over ZZS. Hierin staat dat bedrijven de emissies van ZZS naar de lucht zoveel mogelijk moeten voorkomen en als dat niet mogelijk is, tot een minimum moeten beperken (minimalisatieverplichting).

Informatieplicht

Daarnaast geldt voor bedrijven een informatieplicht. Dit houdt in dat bedrijven (eenmaal per 5 jaar) aan de vergunningverlener moeten rapporteren over de minimalisering van de emissie van zorgstoffen en over de inspanning die het bedrijf hierin heeft gepleegd en gaat plegen.

45 bedrijven

In 2018 heeft de DCMR 45 bedrijven aangeschreven met het verzoek om informatie te overleggen over de aanwezigheid/het gebruik, emissie naar de lucht en indirecte lozing naar afvalwater van (potentiële) ZZS, als dat van toepassing is. Als sprake is van een directe lozing, dan ontvangt het bedrijf tegelijkertijd een verzoek van Rijkswaterstaat. In de eerste uitvraag vorig jaar zijn de chemiebedrijven aangeschreven, dit jaar zijn de overige chemiebedrijven, afvalverwerkers, energiebedrijven en de op- en overslagbedrijven van chemische stoffen. Voor 2019 staan de aardolie-verwerkende bedrijven op de DCMR-planning.

Ook dit jaar verzoeken

Dit jaar zijn naast DCMR ook andere omgevingsdiensten begonnen met het verzoek aan bedrijven om informatie  over de aanwezigheid/het gebruik, emissie naar de lucht en indirecte lozing naar afvalwater van (potentiële) ZZS aan te leveren. Zo hebben 235 bedrijven in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe op 31 mei 2019 een brief ontvangen om voor 1 september 2019 aan hun omgevingsdiensten deze informatie aan te leveren.

Ook hebben wij vernomen dat de Omgevingsdienst Regio Nijmegen, de Omgevingsdienst IJsselland en Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied een dergelijk verzoek aan bedrijven hebben gedaan.

Heeft u vragen over ZZS binnen uw bedrijf? Neem dan contact op met adviseurs van KWA.

 

Bekijk ook:
Cursus Omgevingswet

Al het omgevingsrecht in één Omgevingswet. Wat betekent dat voor u? 

Geschreven door
Mieke Lucas
Vergunningen en milieu

Tel.: 0334221385

E-mail: ml@kwa.nl

Volgend bericht

11-07-2019

Duurzaamheidsverslag wordt Terugblik 2018

Ons jaarlijkse duurzaamheidsverslag wordt uitgebreid en heet vanaf nu Terugblik. In deze Terugblik 2...

Gerelateerde dienst
Wet- en regelgeving

Makeonline wet- en regelgeving van KWA biedt u dé oplossing om op de hoogte te komen en te blijven van díe arbo- en mi...