Logo KWA
Of zoekt u wat anders?

nl

NL EN
Nieuws

Toepassen zonne-energie kansrijk in uw productieproces

In het kader van de energiestransitie krijgen het reduceren van fossiele brandstoffen en de CO2-emissie steeds meer vorm in de praktijk. 

25-02-2019

De energietransitie wordt een steeds belangrijker onderwerp voor de Nederlandse industrie. Het reduceren van fossiele brandstoffen en de CO2-emissie krijgen steeds meer vorm in de praktijk. Een kansrijke maatregel om dit te bereiken is het toepassen van zonne-energie. De Nederlandse overheid stimuleert de opwekking van duurzame energie met de Stimulering Duurzame Energie(SDE+).

zon-PV-installatie
Fotovoltaïsche panelen (PV-panelen) worden steeds belangrijker voor het opwekken van duurzame elektriciteit. Naast particulieren is het voor bedrijven interessant om te investeren in zon-PV. De toenemende energieprijs en de fiscale voordelen maken het meer rendabel. Daarnaast laat het plaatsen van een zon-PV-installatie zien dat een bedrijf begaan is met het milieu. KWA ondersteunt u graag bij de ideevorming tot en met de realisatie van een zon-PV-project.

Zonnecollectoren
Verbruikt u als bedrijf niet alleen elektriciteit, maar ook aardgas voor de opwekking van thermische energie op relatief lage temperatuur? Dan kan het plaatsen van zonnecollectoren interessant zijn. De toenemende prijs van fossiele brandstoffen en de fiscale voordelen maken deze investering meer rendabel.
Zonnecollectoren zetten zonlicht om in thermische energie. Afhankelijk van het type zonnecollector kan de temperatuur oplopen tot ver boven de 100°C.

Ondersteuning nodig?
KWA ondersteunt bedrijven bij het uitvoeren van haalbaarheidsonderzoeken voor zonnecollectoren. De opgewekte warmte door de zonnecollectoren kan ingezet worden voor allerlei doeleinden zoals proceswarmte en gebouwverwarming.

Bekijk ook:
Bijeenkomst

25-04-2019 - Amersfoort

Eerste bijeenkomst Bedrijvennetwerk Energietransitie

Klimaatakkoord, waterstofsymbiose, energiestrategie en koste... Lees meer