(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-NN6VMBC');

31-05-2022

Wordt rapporteren over duurzaamheid verplicht voor uw bedrijf? Waarschijnlijk wel

Moet u over een paar jaar verplicht rapporteren over duurzaam ondernemen? 

Misschien heeft u het al voorbij zien komen: de Corporate Sustainability Reporting Directive ofwel de CSRD-richtlijn die bedrijven verplicht gaat stellen te rapporteren over duurzaamheidsprestaties. Dat roept vragen op: moet ik daar als bedrijf wat mee? En wat dan precies? Leven deze vragen bij u ook, lees dan vooral verder.

Jaarlijks rapporteren op duurzaamheid

De CSRD is onderdeel van de Green Deal en heeft als doel om bedrijven te stimuleren om te verduurzamen en hen voor te bereiden op de nieuwe economie. Concreet betekent het dat u uw duurzaamheidsbeleid- en prestaties jaarlijks moet rapporteren. Dat rapporteren is natuurlijk geen doel op zich, maar een middel om bedrijven verder te laten verduurzamen. Met de rapportage legt u daar verantwoording over af en kunnen bedrijven onderling goed vergeleken worden. Het gaat dus niet alleen over rapporteren, maar over echt aan de slag gaan met de verduurzaming van uw bedrijf en keten.

Geldt het ook voor uw bedrijf?

Dat hangt er vanaf. Grote beursgenoteerde bedrijven waren al verplicht te doen aan verslaglegging op gebied van duurzaamheid volgens de Non-Financial Reporting Directive (de NFRD). Die gaan nu ook onder de CSRD vallen. In de CSRD worden strengere eisen gesteld dan in de NFRD. Zo komen er bindende rapportagestandaarden en is de reikwijdte van de CSRD een stuk breder.

Is uw bedrijf beursgenoteerd? Dan geldt de CSRD ook voor u.  Uw bedrijf moet ook aan de CSRD voldoen als 2 van onderstaande voorwaarden gelden:

 • Omzet meer dan €40 miljoen
 • Balanstotaal meer dan €20 miljoen
 • Meer dan 250 FTE

Dit wordt er van u verwacht:

Vaststellen van ‘materiële’ onderwerpen: de relevante onderwerpen voor het bedrijf. Dit gebeurt op basis van de zogeheten ‘dubbele materialiteit’. Dubbele materialiteit staat voor zowel outside-in thema’s als inside-out thema’s:

 • Outside-in: Hier wordt gekeken naar de impact van ontwikkelingen van buitenaf op het bedrijf, die leiden tot mogelijk (financiële) risico’s en kansen voor het bedrijf. Voorbeelden zijn grondstoffenschaarste, extreem weer, CO2-heffing, maar ook kansen voor nieuwe verdienmodellen.
 • Inside-out: Hierbij wordt gekeken welke impact het bedrijf heeft op de buitenwereld. Dus de ecologische en sociale materiële impact van het bedrijf op mens en milieu, zoals biodiversiteitsverlies en mensenrechtenschendingen in de keten.

Dit wordt ook van u verwacht: 

 • Het vaststellen en meten van langetermijndoelstellingen.
 • Rapporteren over zowel milieuaspecten, sociale aspecten als governance-factoren.
 • Een externe accountantscontrole.

Hoe doe ik dat dan?

Voordat u kunt rapporteren op duurzaamheid, moet u inventariseren welke impact uw bedrijf heeft, wat stakeholders van verwachten en waar u mee aan de slag wil op gebied van duurzaamheid. Het KWA vliegwiel Duurzaam Ondernemen (hieronder) maakt dit proces inzichtelijk: in 1 overzicht ziet u duidelijk welke stappen er nodig zijn om duurzaamheid te implementeren binnen uw bedrijf. Dit vliegwiel kan KWA ook inzetten bij de voorbereiding op de CSRD.

Belangrijke stappen zijn:

 • Context- en stakeholderanalyse:
  • Met een praktische inventarisatie van waar uw bedrijf staat ten opzichte van de omgeving, stakeholders en trends, legt u een goede basis voor een verduurzamingsstrategie.
 • Vaststellen materiele thema’s volgens het dubbele materialiteitsprincipe:
  • Het vaststellen van de thema’s kan via het communicatie instrument De Verkenning. In een interactieve sessie van een dagdeel bepaalt u samen met collega’s welke thema’s voor jullie relevant zijn en welke niet.
 • Waar wil ik naartoe? Missie, visie en ambitie vaststellen:
  • Hoe staat u zelf ten opzichte van duurzaamheid? Wat is de visie voor de toekomst , voor de branche en jullie positie daarin? Een hoe ver wilt u gaan? Wanneer dit samen bepaald is, kunt u verder met het stellen van doelen.
 • Doelen & roadmap opstellen:
  • Met een integraal plan van aanpak worden de gekozen thema’s aangepakt met heldere doelen en KPI’s. Door het opstellen van een roadmap met smart-doelstellingen en een planning voor de komende jaren heeft u een mooie leidraad voor de aanpak van duurzaamheid. Op deze doelen kan vervolgens gerapporteerd worden volgens de CSRD.

Start nu!

De invoering van de richtlijn is uitgesteld. Waarschijnlijk zal vanaf 2025 gerapporteerd moeten worden. De huidige planning is als volgt:

 • NFRD doelgroep: vanaf 2024
 • CSRD doelgroep: vanaf 2025
 • Beursgenoteerd mkb: vanaf 2026

Via onze kwartaalrapportages MakeOnline houden we u op de hoogte van de voortgang van deze richtlijn. Dit uitstel is echter zeker geen reden om te wachten: voordat u kunt rapporteren, moet u dus eerst aan de slag met duurzaamheid, zoals hierboven beschreven. En dat kost tijd.   

Meer weten over de CSRD of de aanpak van Duurzaam Ondernemen? Neem contact op met onze adviseurs.

Bekijk ook:
Webinar Omgevingswetcheck

De Omgevingswet voor u. Maar dan wél duidelijk.

Geschreven door
Imke Houben
Duurzaam ondernemen en CSRD

Tel.: 0334221312

E-mail: ih@kwa.nl

Gerelateerde dienst
Duurzaam ondernemen

Praktisch advies, support voor uw strategie, implementatie, projecten en rapportages.