Logo KWA
Of zoekt u wat anders?

nl

NL EN
Nieuws

Explosieveiligheids-document opstellen voor uw bedrijf

Bedrijven zijn verplicht om een explosieveiligheidsdocument (EVD) op te stellen. In dit artikel vindt u een aantal zaken die in uw EVD horen te staan. 

09-06-2020

Vanuit het arbeidsomstandighedenbesluit artikel 3.5c  zijn bedrijven waar explosierisico’s aanwezig kunnen zijn, verplicht om een explosieveiligheidsdocument (EVD) op te stellen. In dit document moeten, conform het Arbobesluit 3.5c t/m 3.5e, onder andere de volgende punten beschreven worden.

  • Een identificatie en beoordeling van de explosierisico's.
  • De wijze waarop de arbeidsplaatsen en de arbeidsmiddelen, met inbegrip van de alarminstallaties, met de vereiste aandacht voor de veiligheid zijn ontworpen, worden gebruikt of bediend en onderhouden.
  • Welke gebieden zijn ingedeeld in zones.

Ook moet in het EVD staan hoe maatregelen worden uitgevoerd zoals:

  • Maatregelen om een explosieve atmosfeer te voorkomen.
  • Maatregelen om een ontstekingsbron binnen een explosieve atmosfeer te voorkomen.
  • Maatregelen om de schade van een eventuele explosie te beperken.
  • Training en instructie.
  • Technische maatregelen met betrekking tot noodstoppen.
  • Als op arbeidsplaatsen meerdere werkgevers laten doen verrichten, checken waarop voldaan is aan de maatregelen en de wijze van uitvoering van de coördinatie.

Daarnaast schrijft de wet in artikel 3.5  voor dat apparatuur die toegepast wordt in een zone, moet voldoen aan de zone-eisen.

Hulp nodig? 

Kortom, dat zijn een hoop punten die in het EVD een plek moeten krijgen. Het opstellen van een volledig explosieveiligheidsdocument vraagt behoorlijk wat expertise. Het is daarom belangrijk een EVD te laten opstellen of te laten toetsen door een adviseur van KWA, met voldoende kennis op het gebied van ATEX. Neem contact op als u vragen heeft of een EVD wil laten opstellen.

Bekijk ook:
Bijeenkomst

18-02-2021 - Webinar

Explosieveiligheid: verder met uw document

Leer link leggen tussen praktijk en document explosieveiligh... Lees meer