Logo KWA
Of zoekt u wat anders?

nl

NL EN
Nieuws

Nieuwste ontwikkelingen wet- en regelgeving Q4 2019

In compliance zijn betekent dat u relevante wet- en regelgeving en het bijhouden van de wijzigingen hierop, in kaart moet brengen voor uw bedrijf. De ontwikkelingen over het 4e kwartaal van 2019 zijn nu beschikbaar in Makeonline wet- en regelgeving.

04-02-2020

Enkele highlights:

Nieuwe en gewijzigde (indicatieve) grenswaarden

In de Arbeidsomstandighedenregeling zijn in bijlage XIII nieuwe en gewijzigde grenswaarden opgenomen. De Europese Commissie heeft de vijfde lijst van indicatieve grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling bekend gemaakt. Deze lijst is opgenomen in Richtlijn (EU) 2019/1831

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen heeft als doel de kwaliteit van bouwwerken te verbeteren en wijzigt de Wet algemene bepalingen Omgevingswet (Wabo) en Woningwet. Door de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen wordt de opdrachtnemer (aannemer of installateur) eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van het gebouw dat hij oplevert.

Spoedwet aanpak stikstof

Naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State op 29 mei 2019 over de programmatische aanpak stikstof (PAS) is de Rijksoverheid aan de slag gegaan met de aanpak van stikstof en heeft de Spoedwet aanpak stikstof gepubliceerd. Deze wet wijzigt onder andere de Wet natuurbescherming, het Besluit natuurbescherming en het Besluit omgevingsrecht (Bor).

Wekelijks screent en beoordeelt KWA diverse bronnen om onze klanten van relevante wijzigingen en ontwikkelingen in wet- en regelgeving op de hoogte te brengen.

Ook eenvoudig voldoen aan uw verplichtingen? Overweeg dan eens onze online tool Makeonline. Hiermee maakt u aantoonbaar op welke wijze binnen uw organisatie voldaan wordt aan (wijzigingen in) wet- en regelgeving.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van Makeonline wet- en regelgeving? Neem contact met ons op.

Bekijk ook:
Bijeenkomst

08-12-2020 - Online

Online cursus Omgevingswet

De overheid wil al het omgevingsrecht bundelen in één Omge... Lees meer