(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-NN6VMBC');

05-03-2018

Duurzaamheid in realisatie en gebruik

Steeds meer bedrijven kiezen voor het verduurzamen van hun bedrijfsvoering ...
Steeds meer bedrijven kiezen voor het verduurzamen van hun bedrijfsvoering. De toenemende maatschappelijke bewustwording ten aanzien van klimaatverandering en het gebruik van fossiele brandstoffen, maar ook de Europese en nationale wetgeving op dit gebied zijn redenen hiervoor. In realisatietrajecten is duurzaamheid zelfs een zwaarwegend element geworden. Duurzaamheid-labels als BREEAM-NL, GPR en Leed helpen de duurzame waarde te meten en, indien gewenst, te certificeren.

BREEAM-NL

Steeds vaker wordt BREEAM-NL In-Use gebruikt om duurzaamheid van gebouwen, tijdens gebruik of bij renovatie, vorm te geven en te borgen. BREEAM-NL In-Use geeft een set aan concrete maatregelen die ingrijpen op de gebouwen zelf, het beheer én/of het gebruik van deze gebouwen. Op basis van continue verbetering (Plan-Do-Check-Act) kan voor de negen BREEAM-NL-categorieën, zoals energie, materialen, afval en/of water, een doelstelling worden geformuleerd. Middels door BREEAM-NL concreet beschreven maatregelen, kan die doelstelling worden behaald.

Voor het opstellen van een doordachte mix van maatregelen die tot een duurzaam gebouw, beheer én gebruik leiden, is een goede procesbegeleider (expert) noodzakelijk. Daarnaast zijn berekeningen, rapportages en bewijslast nodig.

Expertise

KWA Bedrijfsadviseurs begeleidt én het proces én levert vakinhoudelijke kennis op dit gebied. Onze (BREEAM-NL-)experts helpen bijvoorbeeld bij het opstellen van analyses voor het gebruik van duurzame energie, voeren bodemonderzoeken uit, coördineren veiligheid op de bouwplaats, geven advies met betrekking tot het gebruik van koudemiddelen en het opstellen van bemeteringsplannen voor de monitoring van het energieverbruik.

Ook levert KWA de expertise om doelstellingen naar de verschillende betrokken partijen op de juiste wijze te communiceren en resultaten te borgen, zowel voor de korte als lange termijn.

Onze kracht ligt in de combinatie van onze kennis van verbeteringsprocessen met onze vakinhoudelijke kennis en onze ervaring. Zodat gebouwen, bestaand of nieuw-/verbouw, blijvend duurzaam kunnen functioneren.

Heeft u vragen? Neem contact op met onze experts Wobbe van den Kieboom en Marcel van den Bovenkamp.
Bekijk ook:
GINAF: veiligheid voor alles

Innovatief maar veilig werken bij GINAF Trucks.

Volgend bericht
Vorig bericht

02-03-2018

Strenge toetsing Energie-Efficiency-Plannen

in energieconvenanten MJA3 en MEE