(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-NN6VMBC');

20-03-2023

Stikstofuitstoot: wat is nog wel mogelijk?

KWA zoekt het uit voor uw bedrijf.

De discussies over stikstof blijven in het nieuws. Bij de boeren is dit nu het meest zichtbaar, maar ook binnen  het bedrijfsleven leeft het enorm. In dit artikel kijken we naar actuele ontwikkelingen rondom de  stikstofuitstoot binnen bedrijven.

Een deel van de discussies zijn ontstaan doordat bijvoorbeeld milieubewegingen rechtszaken hebben aangespannen tegen bedrijven en overheid. De rechter deed vervolgens uitspraak en dat heeft consequenties voor andere situaties. Een voorbeeld: mochten bedrijven in eerste instantie intern salderen met niet-benutte emissieruimte, uitspraken van de rechter zorgden ervoor dat hier kritischer naar gekeken moet worden en dit salderen niet altijd meer is toegestaan.

Onzekerheid bij bedrijven

In de praktijk merken we dat de huidige ontwikkelingen en uitspraken voor onzekerheid zorgen bij bedrijven. Want wat mogen ze nog wel, en wat niet? Een voorbeeld: een bedrijf moet nu kijken naar natuurgebieden tot 25 km rondom het bedrijf. Misschien wordt dat wel 40 km, of 60 km, wie zal het zeggen? Een ander voorbeeld betreft een bedrijf in de buurt van het Naardermeer, wat is opgericht in 1995 en beschikt over een milieuvergunning. Het bedrijf heeft echter geen natuurvergunning, want dat was destijds volgens de overheid niet nodig. Het Naardermeer is sinds 1994 aangewezen als natuurgebied. Het uitgangspunt van het huidige beleid is dat dit bedrijf niet meer stikstof mag uitstoten dan in 1994 . In dit geval betekent het daarmee concreet nul stikstofuitstoot, dus geen rechten. Betekent dat sluiting van het bedrijf?

Wat het meest lastig is voor veel bedrijven, is de onzekerheid. Hoe gaat de wetgeving zich ontwikkelen, wat gaat de rechter beslissen en hoe werken  deze beslissingen weer door? Zo werkt de overheid momenteel bijvoorbeeld aan een vergunningplicht voor intern salderen per 1 januari 2024. Dit zal tot een grote toename aan procedures leiden met bijbehorende risico’s zoals vertraging. Bedrijven willen investeren en hebben daar een bepaalde mate van zekerheid voor nodig.

KWA helpt inzicht te krijgen

KWA ondersteunt bij het krijgen van ten eerste inzicht, waar sta je nu als bedrijf? Wat zijn de vergunde rechten,  hoeveel stikstofuitstoot-ruimte heeft u nodig, ook bij eventuele uitbreiding? Daarbij pluizen we vergunningen uit, zo nodig ook die uit 1979, en overleggen wij met het bevoegd gezag. Wij hanteren de actuele regels waarbij we zoveel mogelijk rekening houden met rechtelijke uitspraken en de wijze waarop die door de bevoegde instanties wordt geïnterpreteerd.

Eventueel schakelen we collega’s in met kennis van stookinstallaties, energiesystemen enzovoorts om eventuele reductiemogelijkheden te bepalen. Alles wat nodig is voor een bedrijf om binnen de wettelijke kaders te kunnen functioneren en indien gewenst uit te breiden. Wij denken dat er meer mogelijk is dan aanvankelijk lijkt en we helpen bedrijven te kijken naar wat wél kan. Neem contact op  als u meer wil weten.

Bekijk ook:
Geschreven door
Monique Oostvogels
Milieu en vergunningen

Tel.: 0334221350

E-mail: mo@kwa.nl

Vorig bericht

16-03-2023

Omgevingswet gaat definitief door

Bent u al voorbereid? 

Gerelateerde dienst
Stikstofdepositie en natuurbescherming

KWA doet onderzoek naar stikstofdepositie binnen uw bedrijf. Dat onderzoek heeft u nodig bij bijvoorbeeld uitbreiding. D...