window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-22894091-3');

02-11-2021

Meer bronnenonderzoek naar PFAS in afvalwater

De Unie van Waterschappen pleit voor een totaalverbod op PFAS. 

De Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) en het ministerie van Infra en Waterstaat hebben onlangs onderzoek laten doen naar de concentraties PFAS in het afvalwater van een aantal rioolwaterzuiveringen.

Uit dit onderzoek is gebleken dat met biologische zuivering PFAS niet uit het water wordt verwijderd. Dit betekent dat PFAS in door bedrijven geloosd afvalwater in het milieu blijven en zich verder kunnen verspreiden.

Een totaalverbod op PFAS

Daarom pleit de Unie van Waterschappen voor een totaalverbod op PFAS. Ook willen ze dat de bronnen van PFAS in afvalwater beter in beeld komen. De Unie van Waterschappen roept op tot de gezamenlijke inzet van het bedrijfsleven en de bevoegde gezag die op deze lozingen toezien. Hierbij is het doorlichten van bestaande lozingsvergunningen op PFAS een belangrijke component.

Voor meer informatie kunt u terecht bij onze adviseurs.

Bekijk ook:
Beter milieurendement stevig onderbouwd

Minder wateroverlast, én een betere samenstelling van geloosd afvalwater...

Geschreven door
Rob Schoon
Afvalwater- en waterbehandeling

Tel.: 0334221359

E-mail: rs@kwa.nl

Suzanne Por
Bodembescherming en bodemonderzoek

Tel.: 0334221324

E-mail: spo@kwa.nl

Volgend bericht
Vorig bericht

05-10-2021

Klimaatdoelen in 2050? Nú aan de slag

Hoe gaat u de klimaatdoelen in 2050 halen? 

Gerelateerde dienst
Water in de omgeving

Bij nieuwbouw- of herontwikkelingsprojecten geldt soms een verplichte watertoets. Andere aandachtspunten zijn watercompe...