(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-NN6VMBC');

02-11-2021

Totaalverbod op PFAS wordt verwacht

De Unie van Waterschappen pleit voor een totaalverbod op PFAS. 

De Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) en het ministerie van Infra en Waterstaat hebben onderzoek laten doen naar de concentraties PFAS in het afvalwater van een aantal rioolwaterzuiveringen. Uit dit onderzoek is gebleken dat met biologische zuivering PFAS niet uit het water wordt verwijderd. En dat betekent dat PFAS via deze route zich verder kunnen verspreiden in het milieu. Dat komt omdat een groot aantal bedrijven afvalwater lozen op het gemeenteriool.

Unie van Waterschappen (Unie) pleit daarom voor een totaalverbod op PFAS en dat alle bronnen van PFAS in afvalwater beter in beeld komen. Daarom roept de Unie op tot de gezamenlijke inzet van het bedrijfsleven en het bevoegde gezag die op deze lozingen toeziet. Hierbij wordt het doorlichten van bestaande lozingsvergunningen op PFAS een belangrijke component.

Europees verbod op PFAS verwacht vóór 2025

Bij het Europees Chemicaliën Agentschap (ECHA) is in juli 2021 officieel het Europees verbod op PFAS aangemeld, om zo het gebruik van PFAS aan banden te leggen. Het bijzondere van dit restrictievoorstel is dat alle schadelijke PFAS-stoffen, zo’n 6.000 in totaal, voor het eerst in 1 keer verboden worden. Hoe het Europese verbod eruit komt te zien en voor welke producten dit gaat gelden, is nu nog niet te zeggen. Het verbod zal zich richten op alle toepassingen van PFAS, met uitzondering van enkele toepassingen die als essentieel worden gezien. Het aanmelden bij ECHA is de eerste  officiële stap om tot een verbod te komen.

Verder kijken naar voorstel?

In 2022 wordt de informatie over het gebruik van PFAS nader geanalyseerd en wordt het restrictievoorstel onderbouwd. Ook wordt gekeken voor welke toepassingen eventueel een uitzondering op het verbod nodig is, waarna het restrictievoorstel in juli 2022 kan worden ingediend. Later is de Europese Commissie aan zet. Die stelt op basis van alle bevindingen een wijziging voor in de lijst van restricties onder de REACH-verordening. De Raad en het Europese Parlement hebben 3 maanden om hierop te reageren. Tenslotte treedt de restrictie na een overgangsperiode in werking, het streven is nog vóór 2025.

Voor meer informatie kunt u terecht bij onze adviseurs.

Bekijk ook:
Geschreven door
Rob Schoon
Afvalwater- en waterbehandeling

Tel.: 0334221359

E-mail: rs@kwa.nl

Suzanne Por
Bodembescherming en bodemonderzoek

Tel.: 0334221324

E-mail: spo@kwa.nl

Volgend bericht
Vorig bericht

05-10-2021

Klimaatdoelen in 2050? Nú aan de slag

Hoe gaat u de klimaatdoelen in 2050 halen? 

Gerelateerde dienst
Water in de omgeving

Bij nieuwbouw- of herontwikkelingsprojecten geldt soms een verplichte watertoets. Andere aandachtspunten zijn watercompe...