(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-NN6VMBC');

13-06-2019

Reststromen herwaarderen

Bedrijven nemen grondstoffen in en produceren afval en reststromen die ze afvoeren. De grondstoffen (inputzijde) kunnen vaak worden vervangen door reststromen van andere partijen (secundaire grondstoffen). Zo wordt op het gebruik van primaire grondstoffen bespaard.

Met de levering van eindproducten gaan ook reststromen gepaard, bijvoorbeeld verpakkingen. Daarnaast produceert een bedrijf ook bijproducten en de ‘werkelijke’ afvalstromen (afvalwater, afvalmaterialen), zoals volgend schema laat zien:

Complexe wetgeving helpt niet

Het is lastig buiten het interne productieproces als bedrijf circulair te handelen en actief bij te dragen aan de circulaire economie. Complexe wetgeving, die op dit vlak nog in ontwikkeling is, evenals onduidelijke definities, helpen niet mee. Zo lopen bedrijven die circulair willen handelen, tegen het probleem aan dat ze als afvalstoffenverwerker kunnen worden aangemerkt.

Negatief imago? 

Dit kan onder andere de volgende consequenties hebben: indeling in een andere milieucategorie waardoor strijdigheid met het bestemmingsplan ontstaat, een bedrijf vergunningplichtig wordt of een milieueffectrapportage(MER)beoordeling dient uit te voeren, moeten uitvoeren van de Bibob- toets, en een negatief imago.

Daarnaast kan uit een diepere blik op het grondstoffengebruik, op componentniveau, blijken dat deze zich niet lenen voor hergebruik. Goede intenties verzanden hierdoor heel gemakkelijk in het handhaven van de huidige productiewijze. Er wordt hierdoor niet op grondstoffen bespaard en kosten voor afval blijven onverminderd hoog.

Heeft u ondersteuning nodig binnen uw bedrijf wat betreft reststromen? Neem dan contact op. 

Bekijk ook:
Volgend bericht

20-06-2019

Commissioning: begin op tijd

Commissioning, ofwel inbedrijfstellen, is voor alle realisatieprojecten misschien dé belangrijkste ...

Vorig bericht
Gerelateerde dienst
Wet- en regelgeving

Makeonline wet- en regelgeving van KWA biedt u dé oplossing om op de hoogte te komen en te blijven van díe arbo- en mi...